EBOiR: Co roku chcemy inwestować 700 mln euro w transformację polskiej gospodarki


Już nie prywatyzacja spółek czy liberalizacja rynku, leczinwestycje w maksymalnie energooszczędny model działania, w którym surowce,materiały i dobra naturalne wykorzystywane w obiegu zamkniętym są celemwspierania rozwoju polskiej gospodarki przez EBOiR. Pula ta może byćzwiększona, jeśli powstanie wystarczająco dużo innowacyjnych projektów. EBOiRinwestuje zarówno poprzez zakup obligacji, jak i program typu venture.

 

– Kładziemy bardzo duży nacisk na takie obszary jakwspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw prywatnych, wszczególności jeśli chodzi o ich ekspansję geograficzną poza granice Polski,oraz inwestycje w bardzo szeroko zdefiniowaną innowacyjność – mówi agencjiinformacyjnej Newseria Inwestor Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny naPolskę i kraje bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. – Innymelementem jest szeroko pojęte wspieranie niskoemisyjnej gospodarki polskiej. Itutaj mówimy nie tylko o efektywności energetycznej, lecz także o odnawialnychźródłach energii, o wszelkiego rodzaju inwestycjach, które zmniejszają zużycieenergii.

 

Przytacza przykłady podpisanych w tym roku transakcji. Jednąz nich jest wrześniowa inwestycja spółkę Arctic Paper, polegająca na udzieleniukredytów na 30 mln euro na refinansowanie. Inną, wartą 20 mln euro zawarto wkwietniu z Velvet Care w celu inwestycji w nowe energooszczędne maszynyzmniejszające koszty produkcji, a przez to zwiększające konkurencyjnośćprzedsiębiorstw na rynku.

 

– Pragnę podkreślić, że nie finansujemy czegoś, co potocznienazywa się R&D. Elementem, w który wchodzimy z naszym finansowaniemwspierającym tego rodzaju inicjatywy, jest szeroko rozumiane zastosowanienajnowszych technologii i rozwiązań procesów albo wspieranie rozwoju nowychgałęzi – podkreśla dyrektor regionalny EBOiR. – Zainwestowaliśmy w zeszłym rokuw debiut giełdowy Wirtualnej Polski. Mało kto wie, że EBOiR inwestuje przezplatformę Venture Capital Investment Program w bardzo małe projekty i takimdobrym przykładem inwestycji, którą EBOiR popełnił w zeszłym roku, jak równieżpoprawił w tym roku, dokładając pieniędzy, jest portal znany chyba większościpolskich matek – ZnanyLekarz.pl.

 

Ostatnim głośnym przedsięwzięciem Europejskiego BankuOdbudowy i Rozwoju w Polsce było uruchomienie pod koniec października ProgramuFinansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych w Polsce owartości 200 mln euro. Przewidują one kredyty na modernizację budynków i budowędomów energooszczędnych. Od listopada w programie bierze udział bank BZ WBK, aw nowym roku ma do niego przystąpić także eurobank. Koszty pożyczki mają byćnawet o 30 proc. niższe niż w przypadku kredytów komercyjnych. To jednak niewyczerpuje aktywności banku.

 

– Inwestujemy w obligacje emitowane przez polskie spółki.Dobrym przykładem tego jest tegoroczna inwestycja w obligacje Orbisu, jest tozresztą druga już EBOiR-owska inwestycja w obligacje Orbisu. Kilka dni temuzainwestowaliśmy w listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na eurorynku,wcześniej w takie listy zastawne emitowane w złotych inwestowaliśmy już napoczątku tego roku – przypomina Zieliński.

 

W październiku poinformowano nas, że w denominowane w eurolisty zastawne PKO Banku Hipotecznego EBOiR zainwestuje 20 mln euro. To jednaktylko kilka procent kwoty, jaką instytucja ta może przeznaczyć w ciągu roku nainwestycje w Polsce. O ile znajdą się odpowiednie projekty.

 

– Środki, które próbujemy wykorzystać zarówno po stroniedłużnej, jak i po stronie equity, są w granicach 700 mln euro rocznie. To niejest pula sztywna, ona może być większa lub mniejsza w zależności od tego, czyuda nam się znaleźć projekty, które w sposób odpowiedni wspierają transformacjęgospodarczą w Polsce – zaznacza Zieliński. – Ta przestaje być powiązana zprywatyzacją spółek państwowych czy np. z liberalizacją poszczególnych gałęziprzemysłu czy rynku, a coraz bardziej związana jest z green economy transition,czyli przekształceniem gospodarek na funkcjonujące w obiegu zamkniętym, jeślichodzi o wykorzystanie materiałów, surowców i dóbr naturalnych i poprzez tozwiększające swoją innowacyjność oraz efektywność energetyczną i kosztową.

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here