EBOiR: 200 mln euro na efektywność energetyczną dla właścicieli domów i mieszkań


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uruchomił ProgramFinansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych w Polsce –PolREFF. Na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii dlawłaścicieli mieszkań, domów i budynków mieszkalnych przeznaczone jest 200 mln euro.Program jest realizowany za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. iwspierany przez TaiwanBusiness EBRD Technical Cooperation Fund. Na początku2017 roku, do programu przystąpi również Euro Bank S.A.

 

– Branża mieszkaniowai remontowa przeżywa obecnie w Polsce okres dynamicznego rozwoju. W 2016 rokuprawie 1/3 Polaków planuje wydatki związane z remontem domu czy mieszkania. Dotego coraz więcej osób decydując się na remont mieszkania czy budowę domustawia na technologie, które nie tylko poprawiają komfort mieszkania, ale teżzapewniają konkretne oszczędności energetyczne. Upowszechnienie się tego trendujest związane z rosnącą świadomością społeczeństwa dotyczącą korzyści zzastosowania technologii efektywnych energetycznie i ekologicznych. Corazwięcej właścicieli mieszkań czy domów zdaje sobie sprawę, że rozwiązaniaenergooszczędne przynoszą po prostu realne oszczędności, nawet takie, które w relatywniekrótkim czasie, pokrywają poniesione nakłady inwestycyjne. Chcąc dalej promowaćefektywność energetyczną w Polsce, po sukcesie programów PolSEFF oraz PolSEFF Leasingskierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, uruchamiamy programPolREFF dla klientów indywidualnych – właścicieli obiektów mieszkalnych wPolsce. Takie projekty mają ogromne znaczenie dla długoterminowego rozwojuenergii zrównoważonej w Polsce – mówi Grzegorz Zieliński, EBOiR,Dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie.

 

Pierwsze wnioski okredyty gotówkowe umożliwiające sfinansowanie modernizacji budynkówmieszkalnych lub budowę jednorodzinnych domów energooszczędnych będąprzyjmowane już od początku listopada 2016 roku w lokalnych oddziałach BankuZachodniego WBK.

 

Kredyty mają być przeznaczonena finansowanie inwestycji przynoszących poprawę komfortu mieszkania przezpodniesienie efektywności energetycznej budynków. Są to inwestycje związane przykładowoz wymianą lub modernizacją m.in. okien i drzwi, systemów ogrzewania, w tymwymiany źródeł ciepła, dociepleniem ścian, podłóg i dachów, oświetlenia czywykorzystaniem energii słonecznej. Ich celem jest obniżenie zużycia i tym samymkosztów energii ponoszonych przez konsumentów oraz zmniejszenie emisji dwutlenkuwęgla.

 

Osoby, które zdecydują się nainwestycje w poprawę efektywności energetycznej w swoich budynkach mieszkalnychw ramach programu PolREFF, mogą liczyć na bezpłatne doradztwo ze strony zespołuspecjalistów-inżynierów PolREFF w zakresie doboru optymalnych rozwiązań dlaindywidualnych warunków i oszacowania ich rezultatu energetycznego. Poradyinżynierów udzielane będą za pośrednictwem infolinii oraz dedykowanego adresuemail dostępnego na stronie internetowej programu www.polreff.org.

 

Do dyspozycji osób planującychsfinansowanie inwestycji modernizacyjnych w ramach PolREFF, na stronieinternetowej programu dostępny jest również Kalkulator Oszczędności Energii.Przy jego użyciu można samodzielnie oszacować oszczędności osiągnięte pozrealizowaniu modernizacji. Do dyspozycji beneficjentów programu jest równieżWirtualny Doradca Technologiczny, umożliwiający wybór konkretnych urządzeń lubmateriałów, które zostały zweryfikowane pod kątem energooszczędności przezinżynierów programu PolREFF.

 

– W trakcie realizacji programów PolSEFF i PolSEFF 2 okazałosię, że oprócz przedsiębiorców, do których programy były skierowane, zgłaszałosię do nas z zapytaniami wiele osób, które planowały remonty swoich domów, wymianękotłów grzewczych czy okien. Większość pytań dotyczyła tego, jaki kociołgrzewczy lub jakie okna wybrać, aby rozwiązanie było trwałe i dawało najwyższeoszczędności. Sytuacja ta pokazała, że zapotrzebowanie na porady i wskazówkiniezależnych ekspertów jest dość powszechne pośród osób, które zdecydowały sięsamodzielnie zrealizować projekty modernizacyjne w swoich domach.  Program PolREFF jest najlepszą odpowiedzią nato zapotrzebowanie – mówiTomasz Ziółkowski, ekspert ds. marketinguprogramu PolREFF.

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here