Dzisiaj debiut obligacji Energi

Dziś na rynku Catalyst zadebiutowały siedmioletnie obligacje wyemitowane przez spółkę Energa.

Dzisiejszy debiut to efekt umowy, którą Energa zawarła z Bankiem Pekao i BRE Bankiem, o ustanowieniu programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł. Pierwsza emisja siedmioletnich obligacji serii A na kwotę 1 mld zł miała miejsce 19 października 2012 r. Dzisiaj zostały one wprowadzone do obrotu na jednym z rynków Catalyst – platformie Alternatywny System Obrotu (ASO), która jest prowadzona przez BondSpot SA.

Środki pozyskane z rynku w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2020 r. to właśnie rozwój segmentu dystrybucji traktowany będzie priorytetowo. Na przyłączanie nowo powstających instalacji OZE i kolejnych odbiorców energii, modernizację istniejących sieci oraz rozwój inteligentnych sieci energetycznych Grupa przeznaczy blisko 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje. W ramach strategii dywersyfikowania źródeł finansowania wydatki będą pokryte zarówno ze środków własnych, jak i pozyskanych w ramach emisji obligacji krajowych.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here