Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin w województwie śląskim


30 gminom z województwa śląskiego przyznano dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej – poinformował rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kartowicach. Przeznaczono na ten cel ponad 765 tys. zł.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej, to dokument, który określa – jak powiedział PAP rzecznik WFOŚiGW Maciej Gramatyka – cele strategiczne i szczegółowe związane z gospodarką niskoemisyjną w danej gminie.

Dotacje umożliwią opracowanie takiego programu w każdej gminie, niezależnie od jej kondycji finansowej. “Chodzi o to, aby nie było bariery finansowej; by każdą gminę było stać na przygotowanie takiego programu” – dodał Gramatyka.

WFOŚiGW poinformował, że informacje, które znajdą się w opracowanym przez daną gminę dokumencie “zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska”. “Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych” – poinformowano.

“Dokument jest niezbędny do pozyskania pieniędzy unijnych” – dodał Gramatyka. Pieniądze pozwolą na rozpisanie konkursów oraz wybranie specjalistycznych firm, które zajmą się przygotowaniem programów związanych z gospodarką niskoemisyjną.

Łącznie WFOŚiGW przeznaczył (w formie dotacji) ponad 765 tys. zł na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w 30 gminach woj. śląskiego. Rzecznik dodał, że liczba gmin może się zmieniać.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), jak wskazano, jest związane z przyjęciem w 2007 r. tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Katowicki WFOŚiGW jest partnerem w projekcie “Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu w projekcie tym uczestniczy 5 osób, które otrzymały tytuł certyfikowanego doradcy energetycznego. Doradcy m.in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, OZE są przygotowani do wsparcia m.in. gmin i powiatów – w celu przygotowywania i późniejszej weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej. 

 

PAP

fot. marcin krawczyk/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here