Doradztwo energetyczne dla przedsiębiorców – startuje nowy pilotaż KSU

Od połowy września mikro- i małe przedsiębiorstwa będą mogły starać się o bezpłatną pomoc doradców energetycznych. Usługa skierowana jest do firm, które mają roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh).

Przedsiębiorcy, który zostanie zakwalifikowany do skorzystania z pilotażu, zostanie zaproponowana dwuetapowa usługa. Pierwszy etap (audyt energetyczny) będzie polegał na analizie stanu gospodarki energetycznej firmy oraz identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie. Drugi etap, doradczy, ma na celu udzielenia przedsiębiorcy wsparcia przy wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań i usprawnień, które w rezultacie zwiększą efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 5 proc. Rekomendacje mogą dotyczyć wdrożenia działań wpływających m.in.: na poprawę sposobu eksploatacji obiektów lub instalacji, konserwacji i realizacji napraw bieżących, likwidację przecieków, naprawę uszkodzeń izolacji oraz modernizację struktury budowlanej, systemów, instalacji oraz urządzeń, itp.

Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to kolejny pilotaż Krajowego Systemu Usług (KSU) skierowany do mikro- i małych przedsiębiorców. Zgodnie ze strategią rozwoju KSU usługi pilotażowe wprowadzane są w zidentyfikowanych obszarach rynku, na których przedsiębiorcy z sektora MSP nie mają dostępu do specjalistycznych usług doradczych lub dostęp ten jest ograniczony. Usługi pilotażowe, które cieszą się powodzeniem wśród przedsiębiorców i przejdą pomyślnie ewaluację, są wprowadzane na stałe do katalogu usług systemowych KSU.

Obecnie PARP realizuje pilotaż w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, a już niedługo ruszy kolejny – doradztwo w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here