Domagają się przyjęcia wiążących celów dla OZE do roku 2030


Podczas otwarcia w Brukseli największej konferencji i wystawy poświęconej energii wiatrowej, Arthouros Zervos, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) ostrzegł, że: branża energetyki wiatrowej oczekuje inwestycji rzędu 400 miliardów Euro w Europie do roku 2030. W tym celu potrzebna jest stabilna i zdefiniowana polityka energetyczna Unii Europejskiej.

W nowym raporcie zatytułowanym EU Energy Policy to 2050 (Polityka Energetyczna Unii Europejskiej do roku 2050) EWEA twierdzi, że cele dotyczące wykorzystania źródeł energii odnawialnej wytyczone do tej pory pozwoliły Europie stać się liderem na skalę światową pod względem stosowania technologii pozyskiwania energii odnawialnej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też, jak czytamy w raporcie, ta przynosząca wymierne sukcesy polityka powinna być kontynuowana po roku 2020, wraz z przestrzeganiem Standardu Emisji i uszczelnieniem Systemu Handlu Emisjami.
Po roku 2020 czeka nas polityczna próżnia – ostrzegł Zervos. Musimy zapewnić, że cele wytyczone dla wykorzystania energii odnawialnej ustalone w latach 2001 i 2009 zostaną powielone po roku 2020 wraz z wytyczeniem ambitnych celów na rok 2030. Musimy zagwarantować, że sukces energii odnawialnej przetrwa w Europie także po roku 2020.
EWEA wspiera cel wytyczony dla całej Unii Europejskiej w kwestii wykorzystania energii odnawialnej zaproponowany przez Europejską Radę Energii Odnawialnej (EREC). EREC wierzy, że energia odnawialna jest w stanie zaspokoić przynajmniej 45% całkowitego zużycia energii na ternie Unii Europejskiej do roku 2030.
Zgodnie z przewidywaniami EWEA sama energia wiatrowa mogłaby pokryć 28,5% zapotrzebowania Europy na elektryczność do tego czasu. Już obecnie Krajowe Plany Działania dotyczące Energii Odnawialnej poszczególnych Krajów Członkowskich zakładają, że energia wiatrowa będzie zaspokajała 14% zapotrzebowania na elektryczność w Unii Europejskiej do roku 2020.
Prezes EWEA Arthouros Zervos domaga się ustanowienia celów dla wykorzystania energii odnawialnej na rok 2030 w trakcie trwającej obecnie kadencji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso i inni liderzy UE muszą brać pod uwagę swoją spuściznę. Poprzez wytyczenie celów na rok 2030 i na kolejne cztery lata muszą stworzyć stabilne ramy dla sektora energii odnawialnej, w których będzie się on mógł rozwijać, dostarczać energii odnawialnej oraz tworzyć nowe miejsca pracy w Europie.

Redakcja reo.pl

źródło: EWEA

fot.: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here