Dolnośląskie samorządy stworzyły klaster czystej energii


Pięć dolnośląskich gmin powołało „Klaster EnergiiOdnawialnej Ziemi Łużyckiej”. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polscerealizowane przez samorządy. Jak zapewniają przedstawiciele klastra, do mieszkańcówpopłynie tańsza energia, a gminy zaoszczędzą i zmniejszą zagrożenie smogowe.

Klaster energii, utworzony przez gminy: Olszyna, GryfówŚl., Leśna, Siekierczyn i Lubań, to lokalny system wytwarzania energii zeźródeł odnawialnych. W ramach „Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej”mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne, bioelektrownie, a nawet elektrowniegeotermalne. Produkowana w nich energia trafi również do odbiorcówindywidualnych.

Powołanie klastra oznacza, że rusza proces inwestycyjnyzwiązany z projektowaniem i budową instalacji.Przedsięwzięcie będzie realizowane w długofalowej perspektywie, jednak pierwszeinwestycje rozpoczną się już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

– Dysponujemy dokumentacją niezbędną do budowyelektrowni fotowoltaicznych. Tę inwestycję zakończymy, przynajmniej częściowo,jeszcze w tym roku. Energia wytwarzana lokalnie, czyli w pobliżu odbiorcy i zeźródeł odnawialnych, jest tańsza. To oznacza wymierne korzyści dla mieszkańców.Znaczenie ma również fakt, że wytwarzanie energii lokalnie przekłada się nazwiększone dochody do budżetów gmin oraz nowe miejsca pracy – mówi LeszekLeśko, burmistrz Olszyny.

Wiadomo już, że instalacje powstaną również na terenachinnych gmin zaangażowanych w klaster, choć większość inwestycji jest jeszcze wewstępnej fazie projektowej, jak na przykład w Gryfowie Śląskim.

– Planujemy zlokalizować elektrownię fotowoltaicznąna terenie byłego wysypiska śmieci, na obszarze 3 ha. Dzięki temu z pożytkiemwykorzystamy ten teren, a czysta energia dodatkowo zmniejszy zagrożenie smogowe– dodaje Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfowa Śl.

W gminie wiejskiej Lubań, w studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego, wyznaczone są trzy tereny pod elektrowniefotowoltaiczne, łącznie o powierzchni 7 ha, jak również lokalizacja podbioelektrownię. – Najbliższa realizacji jest elektrownia fotowoltaiczna w NawojowieŚląskim, o szacowanej mocy 1,8 MW. To zabezpieczyłoby aktualne potrzeby naszejgminy i przyniosło ok. 350 tys. zł dochodu rocznie. Z kolei bioelektrownia możepowstać w Henrykowie Lubańskim, niedaleko zjazdu z autostrady A4, wbezpośrednim pobliżu terenów inwestycyjnych, co podniesie ich atrakcyjność– mówi Zbigniew Hercuń, wójt gminy wiejskiej Lubań.

Przygotowaniem kompleksowej strategii rozwoju irealizacją inwestycji w ramach „Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej”zajmie się jego koordynator, spółka komunalna Olszyna PS Energetyka Odnawialna,utworzona przez gminę Olszyna i firmę Polski Solar Holding. Powołanie klastraumożliwia również dostęp do dodatkowych dotacji, w tym krajowych oraz ześrodków unijnych. – Pozyskanie środków zewnętrznych orazwspółpraca pomiędzy samorządami otwierają zdecydowanie większe możliwości niżma to miejsce w przypadku inwestycji prowadzonych przez pojedyncze gminy –zaznacza Leszek Leśko.

Docelowo klaster pozwoli gminom na stworzenie tzw.wyspy energetycznej, czyli uzyskanie całkowitej samowystarczalnościenergetycznej. Przewidywana moc klastra, którego koordynatorem jest spółkaOlszyna PS Energetyka Odnawialna, wyniesie, sumując potencjał projektowanychinstalacji na terenie wszystkich pięciu gmin, ok. 15 MW (średnio 3 MW na jednągminę). – Klaster pozwoli na bardziej elastyczne, a przez to efektywniejszesterowanie wytwarzaniem energii. To przełoży się na konkretne oszczędności dlagmin. Warto tu również dodać, że zgodnie z naszymi obliczeniami wyprodukujemynadwyżkę energii, która będzie mogła zostać sprzedana w ramach aukcjiprzewidzianych dla klastrów – podkreśla Jacek Ryński, członek rady nadzorczej spółkiOlszyna PS Energetyka Odnawialna.

Zasady funkcjonowania lokalnych systemów zasilania,zwanych klastrami energii, reguluje znowelizowana w ubiegłym roku ustawa oodnawialnych źródłach energii. Jej dalekosiężnym celem jest restrukturyzacja imodernizacja polskiej energetyki, połączone z dążeniem do osiągnięciagospodarki niskoemisyjnej.

Ustawa stwarza warunki do realizacji lokalnychinicjatyw, zrzeszających wytwórców energii, ze szczególnym naciskiem nawykorzystanie źródeł odnawialnych. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar działania tegorodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, akoordynatorem klastra powinien być jeden z jego członków.

Jakpodkreślają przedstawiciele klastra powołanego przez gminy Olszyna, Gryfów Śl.,Leśna, Siekierczyn i Lubań, jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie wPolsce realizowane przez samorządy. Na terenie pięciu gmin mieszka łącznieponad 39 tys. osób.

– Źródła odnawialne i rozproszone to dziś trenddominujący na świecie. Można powiedzieć, że energetyka wraca w ten sposób doswoich korzeni. Za tym rozwiązaniem przemawiają względy ekonomiczne, świadomośćekologiczna, a także kwestia bezpieczeństwa energetycznego. To przyszłośćsektora energetycznego – podsumowuje Jacek Ryński.

REO.pl

źródło: mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here