Dodatkowe pieniądze na mikroinstalacje


Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Zachodniego Pomorza, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski mogą wybudować prywatną mikroelektrownię, pompę ciepła czy małą biogazownię dzięki dofinansowaniu z program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – PROSUMENT. Wystarczy, że zgłoszą się do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Pierwsze umowy między NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami zostały zawarte 16 września w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego. Cztery fundusze wojewódzkie ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia oraz Krakowa zaoferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym ze swoich województw, pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość podpisanych umów z WFOŚiGW to 63 mln zł.

 

Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40 proc. dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1 proc. w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.

 

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, na konferencji prasowej odbywającej się przy okazji podpisania pierwszych umów podkreślił, że średni czas eksploatacji mikroinstalacji produkujących prąd to 25-30 lat, co przy sześcioletnim okresie spłaty np. średniej 3-kilowatowej instalacji fotowoltaicznej, generuje prywatnemu inwestorowi wieloletni zysk.

 

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here