Do końca roku przybędzie co najmniej 50 ładowarek aut elektrycznych


Co najmniej50 stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych uruchomi do końca 2017roku w największych miastach w Polsce oraz przy autostradach, drogachekspresowych i szybkiego ruchu gdyńska spółka GreenWay Infrastructure Poland.

Prezes spółkiRafał Czyżewski poinformował w piątek PAP, że pierwsze punkty ładowania autpowstaną jesienią tego roku. – Jesteśmy teraz na etapie przetargu na wybórdostawcy ładowarek, zaczynamy też proces projektowania przyłączy. Zakładamy, żewe wrześniu ruszymy z procesem inwestycyjnym – wyjaśnił.

Pierwsze zpunktów ładowania aut napędzanych energią elektryczną staną m.in. w GaleriiBronowice w Krakowie, PH Auchan Bielany we Wrocławiu, Centrum Matarnia wGdańsku, Port Łódź, Atrium Copernicus w Toruniu, Parku Handlowym Eden wZgorzelcu oraz Warszawie – Wola Park i Atrium Promenada. Pierwszą stację zogólnopolskiej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych spółka uruchomiław grudniu 2016 r. na terenie warszawskiej Galerii Mokotów.

Łącznie dopierwszego kwartału 2019 r. GreenWay Infrastructure Poland zainstaluje w Polsce75 publicznie dostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Stacje mająbyć ulokowane w bezpiecznym dla użytkownika dostępie, co ok. 85 kilometrów odsiebie. To pozwoli na spokojną jazdę przez całą trasę – przeciętny zasięg autaelektrycznego wynosi od 150 do 450 km.

Cały projektjest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach mechanizmufinansowego “Łącząc Europę”. UE dała na tę inwestycję 3,3 mln euro,co stanowi 85 procent kosztów przedsięwzięcia, przy czym z tej kwoty firma mazainstalować także 10 ładowarek na Słowacji.

Czyżewskiwyjaśnił, że inwestowanie w Polsce w infrastrukturę ładowania pojazdówelektrycznych jest jeszcze nieopłacalne ze względu na niewielki rynek – w krajuzarejestrowanych jest ok. 1000 samochodów elektrycznych. – W tej sytuacji, żebymożna było myśleć o finansowaniu tego typu projektów, niezbędne jest wsparcieze strony państwa lub Unii Europejskiej – zaznaczył.

Podkreślił,że jedną z barier, z którą obecnie boryka się jego firma, jest dostęp dodobrych lokalizacji wzdłuż głównych tras w kraju.

– W wielumiejscach stykamy się z problemem uzyskania zgód na lokalizację tego typuinwestycji, ponieważ są one kontrolowane przez koncerny paliwowe. Rozumiemy, żewynika to z ich strategii i modelu biznesowego. Trzeba jednak poszukaćrozsądnych regulacji prawnych, aby umożliwić lokowanie punktów ładowania w MOPprzy autostradach czy drogach szybkiego ruchu, które w tej chwili są głównie wgestii spółek paliwowych – uważa prezes GreenWay Infrastructure Poland.

Dodał, żedrugą przeszkodą, która staje na drodze firm inwestujących w elektromobilność wPolsce, jest struktura taryf na energię elektryczną.

– Na dziśjest ona niedostosowana do rozwoju elektromobilności. Jest bardzo mało bodźców,które służą temu, aby np. maksymalizować zużycie energii w godzinach nocnych.Do tego dochodzą jeszcze bardzo wysokie opłaty o charakterze stałym nainfrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. W sytuacji, kiedy trzebabędzie założyć niewielki popyt na tego typu usługi, koszt utrzymania całejinfrastruktury będzie bardzo wysoki – wytłumaczył.

GreenWayInfrastructure Poland ma siedzibę w Gdyni. Spółka jest częścią międzynarodowejgrupy Voltia, działającej w obszarze elektromobilności, z centralą w stolicySłowacji Bratysławie.

We wrześniuub. roku Ministerstwo Energii przedstawiło plan rozwoju elektromobilności ikrajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakłada onm.in., że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodówelektrycznych.

Zaproponowanerozwiązania mają z jednej strony poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, zdrugiej przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez transport.Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego. Jego uzupełnieniemsą rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdówelektrycznych, które zostały zdefiniowane w krajowych ramach polityki rozwojuinfrastruktury paliw alternatywnych.

W ramachProgramu “Elektromobilność”, czyli stymulowaniu rozwoju rynku narzecz zwiększenia udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, wskazano na dwaprojekty.

Projekt”E-bus” dotyczy projektowania i produkcji polskich pojazdówelektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej i koncentruje się na wsparciufirm na wszystkich etapach produkcji taboru komunikacji miejskiej, takich jakautobusy elektryczne i tramwaje. Projekt “Samochód elektryczny” mastymulować rozwój technologii, produkcji i rynku indywidualnych samochodów naprąd.

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here