DM PKO Banku Polskiego rekomenduje "kupuj" dla spółki Polenergia

20 lipca 2015 r. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wydał rekomendację „kupuj” dla spółki Polenergia z ceną docelową na poziomie 36,9 zł.

DM PKO Banku Polskiego wskazał na znaczący potencjał wzrostu wartości spółki, o ok. 50 proc. 
w stosunku do dzisiejszej wyceny rynkowej, związany przede wszystkim z pozytywnym efektem nowych regulacji OZE obowiązujących od stycznia 2016 roku, i wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 (bazując na ograniczeniach podaży ustanowionych przez KE) oraz oddaniem w 2015 roku nowych farm wiatrowych o mocy 98 MW i przygotowaniem kolejnych 336 MW do udziału w pierwszej aukcji w 2016 r.

W rekomendacji podkreślono jednocześnie, że w najbliższych latach znacząca część wyników finansowych spółki będzie wytwarzana przez farmy wiatrowe i Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, czyli aktywa funkcjonujące na rynku regulowanym w oparciu u ustalony system wsparcia.

Polenergia w odróżnieniu od innych pionowo zintegrowanych podmiotów energetycznych posiada w segmencie generacji głównie „zielone” aktywa, dzięki czemu trend wzrostowy na rynku cen uprawnień do emisji CO2 ma pozytywny wpływ na jej wyniki poprzez przełożenie na wzrost rynkowych cen energii. Nie jest jednocześnie narażona na wzrost kosztów związanych z zakupem uprawnień.

W rekomendacji DM PKO Banku Polskiego podkreślono także możliwość dodatkowego, znaczącego wzrostu wartości spółki w efekcie realizacji projektów farm wiatrowych na morzu i gazociągu Bernau-Szczecin, oraz niedoszacowaną wartość spółki w porównaniu do europejskich spółek funkcjonujących w sektorze energii odnawialnej.

reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here