DM Consus podnosi prognozę ceny EUA do ponad 6 euro

Prognoza średniej ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) wdrugim kwartale 2016 r. wynosi 6,02 euro.

 

Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są:obowiązek rozliczenia emisji z 2015 r. – czynnik stabilizacyjny, zdecydowanewybicie ceny z trendu bocznego – czynnik wzrostowy, wzrost cen energiielektrycznej  – czynnik wzrostowy.

 

Niewiele czasu pozostało instalacjom do rozliczenia emisjiza 2015 r. Do końca kwietnia czynnik popytowy wywiera znaczny wpływ na wzrostwyceny jednostek. Na początku maja na stronie Komisji Europejskiej zostanieopublikowany raport dotyczący liczby umorzonych uprawnień. Dane te będą potwierdzeniemrzeczywistego stanu emisji dwutlenku węgla w tym okresie. W kolejnym miesiącunależy spodziewać się zmniejszenia handlowanego wolumenu, a co za tym idziespadku zmienności cen.

 

Podczas sesji 21 kwietnia ceny jednostek EUA wybiły się ztrwającego od ponad dwóch miesięcy trendu bocznego. Skala wzrostu cen orazwolumen obrotu towarzyszący ostatnim dniom kwietnia jednoznacznie wskazuje naodbudowywanie się trendu wzrostowego jednostek EUA.

 

Znaczące wzrosty cen na rynku ropy naftowej i energii elektrycznejstanowią, obok czynnika sezonowego, jakim jest obowiązek umorzenia uprawnień,istotny czynnik wzrostowy dla europejskiego rynku carbon. Notowania ropyzyskały od osiągnięcia minimum cenowego 20 stycznia br. już 72 procentoweodbicie, a kontrakt roczny Cal-17 na energię elektryczną w Niemczech wzrósł ododnotowania dołka cenowego z 11 lutego br. o blisko 26 procent.

 

DM Consus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here