DM Consus: Listopad kolejnym miesiącem niższych wolumenów handlowanych na rynku carbon

W listopadzie średnie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla straciły na wartości 5,23 proc. (porównanie cen z początku i z końca miesiąca). Przy współczynniku zmienności na poziomie 3,04 proc. ceny transakcyjne uprawnień EUA notowanych w kontraktach Daily Future na londyńskiej giełdzie ICE zmieniały się w przedziale 4,33-4,99 euro, osiągając skrajne wartości – odpowiednio 18 oraz 8 listopada.

Za pomocą dziennych kontraktów oraz na rynku spot organizowanym na giełdzie EEX przehandlowano łącznie 8,5 mln jednostek, co stanowi jedynie 9,1 proc. miesięcznego wolumenu. Pozostała część, tj. 84,5 mln jednostek EUA, została wprowadzona na rynek poprzez 23 aukcje. Listopadowy wolumen jest o 1,71 proc. mniejszy niż przed miesiącem oraz o 12,2 proc. mniejszy niż miało to miejsce we wrześniu.

8 listopada okazał się ważnym dniem dla przyszłości systemu EU ETS. Dzięki kompromisowi osiągniętemu przez państwa członkowskie UE został poczyniony kolejny krok do wdrożenia projektu zmian w harmonogramie aukcji w trzecim okresie rozliczeniowym (backloading). Dyplomaci reprezentujący kraje UE wypracowali wspólne stanowisko, które 10 grudnia zostanie poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Głosowanie będzie dotyczyło szczegółów zmian w harmonogramie. Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej zakładała odsunięcie 900 mln uprawnień w latach 2013-2015 i zwrócenie ich w latach 2019-2020. Obecne propozycje zakładają odsunięcie uprawnień w latach 2014-2015 lub 2014-2016. Analogicznie do poprzednich miesięcy już sama informacja zwiększająca szanse na interwencję na rynku carbon doprowadziła do wzrostu notowań jednostek EUA. 8 listopada uprawnienia sprzedawano nawet po 4,99 euro jednak wysoka wycena nie utrzymała się długo. Jeszcze tego samego dnia obserwowaliśmy korektę skutkującą ceną zamknięcia na poziomie niższym niż dnia poprzedniego.

Kolejnym istotnym wydarzeniem minionego miesiąca mającym wpływ na wycenę uprawnień był szczyt klimatyczny COP19, który odbywał się w dniach 11-23 listopada w Warszawie. O ile w pierwszych dniach trwania szczytu uprawnienia EUA zyskiwały na wartości (4,64 euro 13 listopada) to pod koniec szczytu obserwowaliśmy lekką deprecjację wartości uprawnień (4,40 euro 22 listopada). Zgodnie z oczekiwaniami delegaci biorący udział w konferencji nie osiągnęli zadowalającego kompromisu, który wystarczyłby dla stworzenia porozumienie post-Kyoto. Po raz kolejny kluczowe decyzje odłożono na kolejną konferencję COP20, która odbędzie się w Limie (Peru). Wyniki konferencji najbardziej odczuły uprawnienia CER, na przestrzeni miesiąca straciły 38 proc. wartości. Ich miesięczna wycena zawierała się w przedziale 0,31-0,52 euro, osiągając maksimum drugiego dnia konferencji COP19.

W połowie listopada został ogłoszony terminarz aukcji uprawnień na 2014 r. organizowanych przez niemiecką giełdę EEX. Zgodnie z harmonogramem aukcje w imieniu Niemiec, Polski oraz UE rozpoczną się 7 stycznia. Szczegółowy kalendarz jest dostępny na stronie internetowej niemieckiej platformy EEX.

Rynek CO2 wciąż cechuje duża niepewność i zmienność. Wpływają na to przede wszystkim oczekiwania w sprawie interwencji na rynku carbon oraz odnośnie wydania darmowych jednostek na 2013 r. Brak alokacji wynika głównie z braku spełnienia formalnych wymogów stawianych przez Unię Europejską przez państwa członkowskie. Dotychczas zaledwie kilka państw (Grecja, Łotwa, Wielka Brytania, Austria, Irlandia, Holandia, Portugalia) jest bliskich zakończenia całego procesu.

Zaplanowane na 10 grudnia głosowanie Parlamentu Europejskiego przykuje uwagę uczestników rynku carbon. Cały czas istotna jest kwestia uzgodnienia projektu zmian w harmonogramie aukcji (backloading). Aprobata PE może dać zielone światło do kontynuacji wzrostów cen, jakie obserwujemy w ostatnich dniach. Innym ważnym wydarzeniem najbliższych tygodni może być utworzenie niemieckiego rządu. Od tego, jak będzie przebiegało porozumienie koalicyjne (głosowanie 14 grudnia) oraz jak będzie wyglądał ostateczny kształt rządu będzie zależało ewentualne przyspieszenie prac nad interwencją w rynek carbon.

Mając na uwadze przyszłe wydarzenia niewykluczone, że jeszcze w tym roku zostanie przetestowany poziom oporu wyznaczony w połowie października – 5,50 euro, natomiast brak wiążących ruchów ze strony KE może zbliżyć wycenę uprawnień do poziomu wsparcia 4,28 euro.

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here