Deloitte wzmacnia ofertę dla inwestorów z branży OZE


Dialog i konsultacje społeczne, strategie komunikacji zlokalnymi społecznościami czy działania antykryzysowe związane z brakiemakceptacji dla nowych inwestycji – Deloitte chce zaoferować pełenzakres wsparcia dla inwestorów działających w branży energetycznej, w tym OZE.

 

Deloitte postanowiło rozszerzyć portfolio swoich usługadresowanych do firm i samorządów prowadzących inwestycje energetyczne, m.in. zzakresu biogazowni i fotowoltaiki. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pełenzakres wsparcia, począwszy od analiz social due diliegence, które pozwoląokreślić społeczne i reputacyjne uwarunkowania nowych inwestycji, poprzezstrategie dialogu z interesariuszami, polityki antykryzysowe, aż podefiniowanie narzędzi, kanałów komunikacji i angażowania interesariuszy napoziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

 

Wzmocnieniem kompetencji w obszarze dialogu i konsultacjispołecznych zajmie się Mariusz Wawer, który dołączył do zespołu DeloitteCommunications.

 

– Obecnie brak akceptacji społecznej dla nowych inwestycjienergetycznych czy infrastrukturalnych stał się jednym z kluczowych ryzyk dlainwestorów. Odpowiednio zaprojektowane i przeprowadzone procesy konsultacji idialogu społecznego mogą je zminimalizować. Jest to ważne zarówno przystrategicznych inwestycjach o zasięgu ponadregionalnym – nowych blokachenergetycznych, infrastrukturze przesyłowej czy inwestycjach wydobywczych – jaki lokalnym, w tym biogazowniach, farmach fotowoltaicznych, spalarniach śmieciczy oczyszczalniach – powiedział Mariusz Wawer, Starszy Menedżer w DeloitteCommunications.

 

Ważnym elementem oferty będzie projektowanie procesówkonsultacji społecznych i sesji dialogowych w oparciu o standard AA1000SES.Usługi obejmują też prowadzenie i raportowanie działań, do których obligująinwestorów międzynarodowe instytucje finansujące (EBOiR, EBI), oraz krajoweregulacje prawne czy dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego. Są to m.in. Analizy Społeczne,Stakeholder Engagement Plan (SEP) czy Environmental and Social Action Plan(ESAP).

 

– Sektor energetyczny w Polsce czeka obecnie wiele ważnychprojektów inwestycyjnych, które są istotne z punktu widzenia zapewnieniabezpieczeństwa energetycznego kraju. Ich sprawne przeprowadzenie zależy nietylko od zapewnienia finansowania, kwestii środowiskowych czy technologicznych,ale również od uzyskania akceptacji wielu interesariuszy na poziomie lokalnymczy ogólnopolskim. Nowe usługi stanowią ważne uzupełnienie oferty Deloitte dlasektora energetycznego w Polsce i w Europie Centralnej – powiedział TomaszKonik, Partner, Lider Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte.

 

– Dialog z interesariuszami ma kluczowe znaczenie dlalepszego zrozumienia pełnej perspektywy otoczenia, zdefiniowania potrzeb ioczekiwań, jak również współtworzenia rozwiązań produktowych, usługowych iinnowacji. Kompetencje Mariusza Wawra doskonale wpisują się w dotychczasowąofertę i umożliwiają nam stworzenie unikatowej propozycji dla klientówpotrzebujących, w ramach prowadzonych inwestycji, strategicznych wskazówek orazwsparcia we wdrożeniu i zarządzaniu wszelkimi ryzykami w terenie – powiedziałaIrena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europew Deloitte.

 

W ramach oferty dialogowej Deloitte wykorzystywane sąnarzędzia angażujące kluczowych interesariuszy w takich procesach jak:strategiczne definiowanie i optymalizacja relacji wewnętrznych orazzewnętrznych organizacji, czego efektem jest strategia dialogu oraz matrycaryzyk reputacyjnych; definiowanie istotności tematów raportowych w procesiepracy nad raportem pozafinansowym, społecznym, zrównoważonego rozwoju wgmetodyki GRI G4; ocena skutków regulacji, która dzięki zaangażowaniuinteresariuszy pozwala zdefiniować całkowity wpływ wprowadzanych lubpostulowanych zmian legislacyjnych; kreowanie, poprzez dialog z klientami,nowych produktów i rozwiązań procesowych w ramach odpowiedzialnej sprzedażyoraz m.in innowacji produktowych w ramach koncepcji gospodarki w obieguzamkniętym.

 

REO.pl

fot. sasha sakharov/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here