Deloitte: Sukces firm wiąże się z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju


Świat wciąż boryka się z wieloma problemami społecznymi iekonomicznymi, z którymi rządy poszczególnych państw nie są w stanie poradzićsobie samodzielnie. Równolegle firmy coraz częściej przekonują się, że trwałysukces komercyjny w biznesie powinien być powiązany z zaangażowaniem na rzeczzrównoważonego rozwoju. Jednak organizacje mają problem z definiowaniem ikomunikowaniem celu, na którym chcą się skoncentrować. Tylko jedna czwartanajwiększych firm w Wielkiej Brytanii ma w swojej strategii jasno wyznaczonycel związany ze zrównoważonym rozwojem. Firma doradcza Deloitte na odbywającymsię w ubiegłym tygodniu Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przedstawiłaraport „2030 Purpose: Good business and a better future. Connecting sustainabledevelopment with enduring commercial success” zachęcający przedsiębiorstwa dotransformacji modeli biznesowych na bardziej zrównoważone, które nie tylkopoprawią ogólny dobrobyt społeczny, ale także przyczynią się do ich sukcesubiznesowego.

 

Działanie biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju pozytywniewpływa na wszystkich jego interesariuszy. Firmy, które w swojej strategii mająjasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, przyciągająnajbardziej utalentowanych pracowników. Również konsumenci wybierają te marki,które cieszą się zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonegorozwoju działa korzystnie także na partnerów danej firmy oraz wspiera dialog zregulatorami. Również inwestorzy w dłuższej perspektywie czasowej corazczęściej dostrzegają korzyści płynące z zaangażowania firmy na rzeczzrównoważonego rozwoju. Wreszcie, ważnym elementem jest przyjęcie założeńgospodarki o obiegu zamkniętym, która, uwzględniając ograniczoną ilość zasobównaturalnych, nie tylko redukuje ilość odpadów i emisji, ale również, wedługwyliczeń Komisji Europejskiej, może przynieść unijnym firmom oszczędności rzędu600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w ich rocznym obrocie dałoby 8 proc.mniej wydatków.

 

Jak podkreślają eksperci Deloitte, cel wybrany przez danąfirmę musi być spójny ze strategią biznesową, modelem działania i jej kulturą;tym bardziej że w erze cyfrowej rzeczywistości wszelkie podejmowane przez niądziałania za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych szybko trafiajądo opinii publicznej.

 

W aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju niezbędna jestprzejrzystość, spójność oraz zaangażowanie. Tymczasem, z badaniaprzeprowadzonego przez Deloitte wśród 150 brytyjskich spółek giełdowych onajwyższej kapitalizacji, które wchodzą w skład indeksu FTSE350, wynika, żetylko jedna czwarta spółek ma jasno wyznaczony cel związany z działaniem narzecz dobra społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Co więcej, jedyniepołowa z tej grupy wyraźnie opisała ten cel w swojej strategii. Spośród 17celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ firmy najczęściejwybierały te związane z: zapewnieniem ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie odwieku, i promocji dobrej jakości życia (SDGs nr 3), promowaniem trwałego, zrównoważonegoi sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej iproduktywnej pracy dla wszystkich (SDGs nr 8), budowaniem trwałej i wydajnejinfrastruktury, wspieraniem zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanieminnowacyjności (SDGs nr 9).

 

Raport Deloitte przywołuje szereg przykładów koncernów,które w swojej strategii zawarły cele zrównoważonego rozwoju, i co ważniejsze,koncentrują się na ich praktycznym wdrażaniu. Serwis pośredniczący w wynajmienieruchomości Airbnb, opierając się na badaniach Harvardu, które mówią o tym,że właściciele domów i mieszkań wolą zrezygnować z zysku niż wynająć je osobomczarnoskórym, w swoich umowach zaczął stosować klauzule antydyskryminacyjne. Zkolei firma Lucozade Ribena Suntory jesienią ubiegłego roku ogłosiła, że wswoich napojach, w trosce o zdrowie konsumentów, obniża poziom cukru o 50 proc.Skupiająca prawie 800 operatorów komórkowych z całego świata organizacja GSMAzainicjowała akcję „Humanitarian Connectivity Charter”, która wspiera operatoróww ich gotowości w obliczu katastrof naturalnych.

 

– Również Deloitte w ramach idei „Making an impact thatmatters” angażuje się w szereg działań na rzecz społeczności, wśród którychdziała firma. W Polsce wspieramy zaangażowanie pracowników w inicjatywyspołeczne, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu.Rozumiemy, że sukces finansowy w dłuższej perspektywie idzie w parze zrealizacją celów zrównoważonego rozwoju. Co ważne, także na co dzień, poprzeznasze doradztwo, odgrywamy ważną rolę – pomagamy naszym klientom lepiejfunkcjonować, wyróżniać się i odnieść sukces biznesowy, jednocześnie adresującwyzwania zrównoważonego rozwoju naszego świata. Zaproponowana przez nas idea2030 Purpose pomoże firmom jeszcze bardziej połączyć ich rozwój z pozytywnymwpływem na pracowników, klientów i pozostałych interesariuszy – mówi MarekMetrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska.

 

 

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here