Debata „Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce” – transmisja online


Zapraszamy do obejrzenia debaty „Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce”. Transmisja rozpocznie się o godz. 11.

Polska energetyka stoi przed wielkimi wyzwaniami odbudowy swojego potencjału wytwórczego, modernizacji i dostosowania go do ostrzejszych wymogów ochrony środowiska oraz realizacji unijnych zobowiązań w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w jej końcowym zużyciu. Tymczasem spośród zapowiadanych inwestycji realizowana jest jedynie skromna tego część. Firmy energetyczne wstrzymują swoje decyzje inwestycyjne z powodu wciąż wysokiego ryzyka. Chodzi tu zarówno o ryzyko ekonomiczne – nienotowane dotąd spadki cen energii na rynku krajowym i państw sąsiednich, jak również regulacyjne – niestabilność prawa i brak realizacji przyjętej polityki energetycznej państwa.

Czynnikiem limitującym funkcjonowanie wielu polskich bloków energetycznych są wymogi środowiska, a przede wszystkim realizacja unijnych dyrektyw. Dla dużych instalacji energetycznych (pow. 50 MW) znaczenie ma przede wszystkim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED), która od 1 stycznia 2016 roku istotnie zaostrzy standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Resort gospodarki ocenił, że do 2030 roku niezbędne będzie wyłączenie bloków energetycznych o sumarycznej mocy ponad 12,2 GW, z czego zdecydowaną większość stanowią bloki opalane węglem kamiennym (9,8 GW). W tej chwili w Polsce budowane są 3 bloki systemowe o całkowitej mocy 1,8 GW oraz 6 mniejszych jednostek o mocy ponad 50 MW każda (ich moc całkowita to prawie 0,7 GW, wszystkie zasilane paliwami konwencjonalnymi), co razem daje 2,5 GW. Kolejne trzy – w Opolu (PGE) i Jaworznie (Tauron) o łącznej mocy 2,8 GW według inwestorów są bliskie rozpoczęcia realizacji, a następnych 13,6 GW jest przygotowywana. Inwestorzy podkreślają, że inwestycji energetycznych w obecnych warunkach rynkowych nie opłaca się realizować. Potrzebne jest wsparcie systemowe. Jakie wsparcie, na jaki czas i dla jakich inwestycji, to gorący temat nie tylko do dyskusji.

Do debaty zaproszeni zostali:
• Michał Kempa, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Strategicznych, KPRM
• Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
• Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wykonujący Obowiązki Prezesa URE
• Paweł Borys, Dyrektor Pionu Strategia i Rozwój Korporacji, PKO BP
• Grzegorz Peszko, Główny Ekonomista w Departamencie Rozwoju Zrównoważonego Europy i Azji Środkowej Banku Światowego
• Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE
• Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE
• Marek Różycki, Zastępca Dyrektora ds. Budowy Bloku, ENEA Wytwarzanie
• Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie
• Mirosław Kowalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Alstom Power
• Angela Knight, CEO, Energy UK, Wielka Brytania
• Jacobo Alvarez Correa, Country Manager, Iberdrola Engineering & Construction
• Mike Zhang, Dyrektor ds. Finansowania Projektów, Shanghai Electric, Chiny
• Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Kamera, fot. ematil1023/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here