Kwestie gospodarki, energii i środowiska są tak głęboko ze sobą powiązane, że nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od siebie. Książka Marcina Popkiewicza Świat na rozdrożu pomaga powiązać je w całość. Na początek wybraliśmy fragment,  który znakomicie uzasadnia obecną formułę portalu reo.pl. Właściwie to wybraliśmy akurat tę pozycję, gdyż właśnie ta lektura była dla podjęcia tych zmian główną inspiracją.


Nawet daleko idące zmiany demograficzne, ewolucja stanu systemu finansowego, trendy w działaniu światowej gospodarki, wydobyciu surowców czy środowisku umykają naszemu postrzeganiu. Oczywiście są specjaliści, którzy zajmują się tymi kwestiami. Poznałem l ekspertów z biznesu, uczelni, urzędów i organizacji pozarządowych. Wielu z nich to osoby o wielkiej wiedzy, zaangażowane w to, czym się zajmują – czy jest to dbanie o stan polskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne, czy też ochrona środowiska.

Świat, który stworzyliśmy, jest bardzo skomplikowany, specjalizacja jest więc naturalnym rozwiązaniem. Skutkuje jednak utratą szerszej perspektywy.

Większość specjalistów naturalną koleją rzeczy postrzega sytuację przez pryzmat swojej dziedziny. Ekonomista mówi o wzroście gospodarczym, energetyk o zapewnieniu dostaw prądu i paliw, klimatolog o emisji dwutlenku węgla, a ekolog o zanieczyszczeniu środowiska i ochronie przyrody. Bardzo często rozwiązania przedstawiane przez eksperta w jednej dziedzinie są sprzeczne z propozycjami eksperta z innej.

Specjaliści ostrzegający przed zbliżającymi się niedoborami ropy proponują przyspieszenie eksploatacji pokładów łupkowych i piasków roponośnych oraz budowę zakładów przeróbki węgla w paliwa syntetyczne. Z kolei klimatolodzy mówią, że to pewna droga do katastrofy. Eksperci od żywności zwracają uwagę, że jeśli chcemy wyżywić rosnącą populację, eliminując widmo głodu, to w ciągu najbliższych 50 lat musimy wyprodukować tyle jedzenia, co w całej historii ludzkości od czasów faraonów, powinniśmy więc zwiększać powierzchnię pól uprawnych i stosować więcej nawozów.

Z kolei eksperci od oceanów przestrzegają, że zwiększanie zużycia nawozów doprowadzi do katastrofalnego powiększania się stref beztlenowych w oceanach, eksperci od energii domagają się przeznaczenia większego areału pod biopaliwa, ekolodzy zaś chcą, żeby zaprzestać wycinki lasów i jak największe obszary pozostawić w nienaruszonym stanie. Każdy z nich przedstawia mocne argumenty, ale rekomendowane działania są sprzeczne.

Do niedawna przyjmowaliśmy powszechnie za pewnik, że kolejne pokolenia będą żyły coraz dostatniej. Dziś jednak młodzież wielu krajów zauważa, że nie jest w stanie osiągnąć dobrobytu i pewności jutra, które osiągnęli ich rodzice, a nawet znaleźć pracy. Ekonomiści pocieszają, że gdy tylko zduszone obecną recesją gospodarki wrócą na drogę wzrostu, pojawią się też dobrze płatne miejsca pracy. Ale czy na pewno?

Wszystko to są elementy większej układanki. Każda dziedzina postrzegana całościowo, w oderwaniu od pozostałych, może być absolutnie fascynująca i pochłonąć całą uwagę. Jednak kwestie gospodarki, energii i środowiska są tak głęboko ze sobą powiązane, że nie powinny, a nawet nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od siebie.

O tym właśnie jest ta książka – przedstawia wiele aspektów naszej rzeczywistości i składa je w spójną całość. Po przeczytaniu Świata na Rozdrożu zrozumiesz powiązania pomiędzy, zdawałoby się, odległymi dziedzinami, a także – jak wielkie zmiany nas czekają i dlaczego świat już wkrótce będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś.

Marcin Popkiewicz
Pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatu i energii. Szef projektu Ziemia Na Rozdrożu i Koordynator Zespołu ds. Zmian Klimatu w Fundacji Nasza Ziemia. Prezes firmy informatycznej DS Software. Autor książek “Świat na rozdrożu” oraz “Rewolucja energetyczna. Ale po co?”.