Dania zwiększa produkcję w sektorze OZE

Duński rząd ma plany zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego zużycia energii. Realizacja tego ambitnego planu może kosztować nawet 3,8 mld duńskich koron.

Celem Energistrategi 2050 jest zredukowanie zużycia energii brutto o 6% w 2020 r. względem poziomu z 2009 r. oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do 33% całkowitej konsumpcji energii. Działania te pozwolą ograniczyć emisję CO2 w sektorach nie objętych system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, takich jak rolnictwo, budownictwo czy motoryzacja, o 4-5 mln ton w okresie 2013-2020. Plan jest w całości finansowany z opłat za energię. Działania w sektorze energetyki wiatrowej obejmują zainstalowanie 600 MW w morskich farmach wiatrowych na Kriegers Flak, 400 MW w mniejszych instalacjach typu offshore, położonych bliżej lądu niż zwykłe morskie turbiny wiatrowe, oraz 500 MW na lądzie.

W dłuższej perspektywie plan przewiduje usprawnienie przetargów na morskie farmy wiatrowe oraz przeprowadzenie analizy, która stwierdzi, czy możliwe jest stawianie farm wiatrowych bliżej dróg oraz torów kolejowych. W powiązaniu z projektem Kriegers Flak zostaną rozwinięte nowe możliwości transgranicznej dystrybucji energii oraz zostanie zbadane, czy istnieje potrzeba stworzenia dodatkowych połączeń sieciowych z sąsiednimi krajami. Ponadto plan zakłada utworzenie strategii rozwoju sieci typu „smart grid” oraz przejścia na inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Redakcja reo.pl

źródło: PSEW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here