Czy polskie prawo sprzyja inwestorom zainteresowanym OZE?


Biorąc pod uwagę szereg przepisów prawnych regulujących kwestię OZE stwierdzić należy, iż stosowanie przepisów w tym zakresie nie należy obecnie do łatwych i przyjemnych.

 

Podstawowym źródłem prawa z zakresu OZE jest oczywiście, o czym już pisaliśmy (Jakie dokumenty prawa polskiego poruszają kwestie OZE) ustawa Prawo energetyczne, która na przestrzeni lat ulegała licznym i znaczącym zmianom. Stosowanie jej przepisów sprowadza się do wielu odwołań i rozwiązań, prezentowanych w licznych rozporządzeniach i ustawach dodatkowych. Konieczność dostosowania obowiązujących przepisów do norm unijnych oraz coraz szersze zainteresowanie naszych jak i zagranicznych inwestorów zagadnieniami z zakresu OZE zmusza naszego ustawodawcę do dokonywania ciągłych zmian w zakresie przepisów dot. odnawialnych źródeł energii. Niestety te liczne i częste zmiany w zakresie przepisów powodują, że regulacje te są niestabilne i niepewne, a potencjalni inwestorzy zniechęceni. Poza tym, te częste zmiany zmuszają inwestorów do zmiany swoich inwestycji w trakcie ich budowania, czy też realizowania.

Co istotne w tej kwestii, to konieczność usprawnienia i usystematyzowania procedur związanych z przygotowaniem i realizacją planowanych inwestycji. Ponadto ważnym wydaje się skrócenie zbyt długich terminów oczekiwania na stosowane pozwolenia i niektóre inne decyzje administracyjne w tym zakresie.
Zaznaczyć należy, iż niejasności i problemy związane ze stosowaniem skomplikowanych, i nieprzychylnych inwestorom obowiązujących obecnie przepisów z zakresu OZE, zauważalne jest również na szczeblu rządowym. W wydany przez Radę Ministrów dnia 12 kwietnia 2011 r. raporcie określającym cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010 – 2019 zauważona została i podkreślona konieczność usystematyzowania i wyodrębnienia mechanizmów wsparcia dla energii z OZE. Zakłada się wypracowanie nowych zasad wsparcia energii wytworzonej  ze źródeł odnawialnych, które ma być zróżnicowane w zależności od nośnika energii. Planuje się wprowadzenie nowych i stabilniejszych rozwiązań w omawianym zakresie w ustawie o energii ze źródeł odnawialnych. Jak podkreślone zostało w ww. Raporcie: celem nowych, planowanych regulacji będzie skierowanie większego systemowego i wielopłaszczyznowego wsparcia dla zrównoważonego rozwoju sektora energetyki odnawialnej.
Zgodnie z Programem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, pracę nad ww. ustawą o energii ze źródeł odnawialnych prowadzone będą w drugim kwartale 2011 r.

Założeniem powyższej regulacji będzie między innymi: jednolity i czytelny system wsparcia dla producentów zielonej energii, uproszczenie naliczania opłaty zastępczej, w tym zlikwidowanie zagrożenia corocznego, niekontrolowanego wzrostu tej opłaty, skutkującego wzrostem cen energii elektrycznej. Ponadto wprowadzenie wsparcia minimalnego gwarantowanego poziomu przychodu, co zapewni efektywne wykorzystanie środków i zlikwiduje bariery związane z ryzykiem inwestycyjnym.
Mamy nadzieję, że nowe propozycję rozwiązań usprawnią i usystematyzują obecnie panujący nieład ustawodawczy, a przede wszystkim spowodują, iż przepisy te będą bardziej przejrzyste i przyjazne inwestorom.

Justyna Habczyńska-Pilarek
Radca prawny

kancelaria-mp.pl

fot.: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here