Czy ME zakaże sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym?


Ministerstwo Energii opublikowało wyniki konsultacji publicznych nowelizacjiustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Z listy uwzględnionychuwag wynika, że za kilka miesięcy nie wolno będzie sprzedawać detaliczniemułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz paliw mieszanych.

– To bardzo dobra informacja, tym bardziej że przedstawiona w lutympierwsza propozycja nowych regulacji nie wprowadzała praktycznie żadnych istotnychobostrzeń wobec węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym, a co za tym idzie –nie mogłaby poprawić jakości powietrza w Polsce. Z kategorycznymi ocenaminależy jednak poczekać do czasu ukazania się nowej wersji projektu – oceniaWojciech Kukuła z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Ministerstwo Energii przychyliło sięm.in. do uwag dotyczących konieczności przyjęcia ustawowegozakazu wprowadzania do obrotu detalicznego mułów, flotokoncentratów, czy węglabrunatnego. Paliwa te, z uwagi na bardzo wysoką emisyjność w przypadkuwykorzystywania w domowych piecach, nie nadają się do stosowania w sektorzekomunalno-bytowym, niezależnie od ich jakości. Zabroniony ma zostać takżehandel paliwami mieszanymi.

Z opublikowanegodokumentu wynika, że ustawa miałaby zostać uchwalona z 3-miesięcznym vacatio legis. Po zaaprobowaniu nowejwersji projektu przez Radę Ministrów, proponowane ograniczenia muszą jeszczezostać przyjęte przez Sejm oraz zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Wycofanie najgorszej jakości paliw zużytku domowego jest jednym z głównych punktów programu „Czyste powietrze”,ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju po fali epizodów smogowych, która wstyczniu tego roku dotknęła niemal wszystkie województwa.

Stosowanie paliw stałych w gospodarstwach domowych stanowigłówną przyczynę zjawiska niskiej emisji. Ogrzewanie domów odpowiada w Polsceza około 90 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz około połowę emisjipyłów zawieszonych. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska, nasz krajma najgorsze powietrze w Unii Europejskiej pod względem stężeń benzo(a)pirenu izajmuje trzecie miejsce od końca w zakresie emisji pyłów zawieszonych.

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here