Część postulatów Polski uwzględniona na szczycie UE

W piątek przywódcy 27 państw członkowskich spotkali się w Brukseli, aby podjąć decyzję o stworzeniu wspólnego rynku energetycznego dla Europy. Polscy delegaci jechali na unijny szczyt z konkretnymi postulatami. Ostatecznie udało im się zwrócić uwagę pozostałych państw na konieczność wykorzystania potencjału energii ze złóż kopalnych (gaz i ropa ze skał łupkowych).

Najistotniejszym owocem piątkowego szczytu jest jednak deklaracja stworzenia wspólnego rynku energetycznego. Przywódcy UE zdecydowali, że w znacznej części pieniądze na inwestycje w zintegrowaną sieć energetyczną powinny zostać wydzielone z opłat za korzystanie z sieci gazowych i elektrycznych, ponoszonych przez konsumentów. Część krajów członkowskich podkreślała także konieczność poprawy samej efektywności energetycznej.

Szczyt wykazał, że jednym z największych problemów UE jest rosnąca zależność od importu energii, głównie ropy i gazu. W 2006 r. import energii zaspokajał 54 % zapotrzebowania krajów unijnych, w 2030 r. będzie to już 70 %. Mając na uwadze te dane, strona polska proponowała zagwarantowanie państwom UE przynajmniej dwóch różnych źródeł dostaw energii z importu. Zapisu w tej sprawie nie ma jednak w konkluzjach szczytu. Niemniej UE planuje koordynować import energii. Już od 2012 r. państwa członkowskie będą informowały Komisję Europejską o aktualnie zawartych i planowanych umowach energetycznych z państwami spoza Unii Europejskiej. Informacje te będą dostępne dla wszystkich krajów członkowskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here