Czas konsekwencji – zmiany klimatu zagrożą bezpieczeństwu narodowemu


Wojny, migracje i rosnąca siła terroryzmu w dużej mierze wynikają zezmian klimatu – mówią amerykańscy dowódcy i doradcy kolejnych prezydentów ds.bezpieczeństwa narodowego. Ten sam problem dotyka już Europę, a w corazwiększym stopniu uderza w Polskę – tłumaczy gen. Skrzypczak, b. dowódca WojskLądowych RP i weteran z Iraku.

Jaki wpływ na światowe bezpieczeństwo ma zmiana klimatu? Czyjesteśmy gotowi na działania mogące sprostać wyzwaniom związanym zwyczerpywaniem się zasobów naturalnych? – okazją, by zadać sobie pytania omożliwości działań w obliczu problemów, przed jakimi staje cały świat, był specjalnypokaz filmu „The Age of Consequences” oraz debata z udziałem gen. Waldemara Skrzypczaka,fizyk atmosfery Joanny Remiszewskiej-Michalak oraz b. ministra środowiska TomaszaPodgajniaka, zorganizowane przez Fundację REO i Polską Izbę GospodarcząEnergetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

Zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwałączą się w dużym stopniu z w wyczerpywaniem się zasobów i zagrażającymi ludziomgwałtownym zjawiskom pogodowym. Każdy konflikt przybiera na sile, gdy w gręzaczyna wchodzić walka o kontrolę nad dostępem do wody i żywności, a ludzie sązmuszeni opuścić swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia.

Wojna domowa w Syrii bezpośrednio wynika z wielkiej suszy,jaka dotknęła region w 2006 roku. Konsekwencją niezrównoważonych praktykrolniczych były wyczerpanie zasobów wód gruntowych i utrata środków do życiaprzez ludność wiejską. Napływ społeczności rolniczej do miast, który nałożyłsię na inne czynniki destabilizujące ład w kraju, jak rosnące bezrobocie czyniesprawiedliwa polityka reżimu Baszszara al-Asada, przyczynił się do powstaniabuntu społecznego wpisującego się w tzw. arabską wiosnę.

Zdaniem bohaterów filmu „The Age of Consequences” –amerykańskich wojskowych i naukowców, konflikt w Syrii jest przykładem naprostą zależność między antropogenicznym wpływem na zmianę klimatu a wybuchem konfliktuzbrojnego, który destabilizuje ład społeczny nie tylko w regionie. Obserwowana obecnie,największa od lat, migracja ludności do Europy pokazuje, przed jakim ogromnymwyzwaniem prędzej czy później stanie cały świat.

– Nie ma takiego muru, który by zatrzymał migrację. (…)Udawanie, że problemu nie ma, też go nie rozwiąże – mówił generał WaldemarSkrzypczak w debacie po projekcji filmu. – U nas nie myśli się kategorią przyszłości– politycy, którzy decydują o bezpieczeństwie Polski, myślą raczej o kolejnejkadencji.

Polska nie jest jedynym krajem, który opiera się przedotwarciem swoich granic dla migrantów. Wydaje się jednak, że na tle Europynaszej klasie rządzącej szczególnie brakuje woli, by dostrzec źródła problemu,przewidzieć ich konsekwencje na dłuższą metę i rozpocząć działania, któresprostają czekającym nas wyzwaniom.

Boimy się dzielenia tym, co mamy, nie chcemy wyrzec sięnaszego styl życia, ale przyjdzie moment, w którym nie będzie wyboru – klimat sięzmienia i zasoby się wyczerpują, za co na razie płacą najubożsi.

– Skala wyzwań, jakie przed nami stoją, jest olbrzymia, anasza małostkowość jeszcze większa – przyznał Tomasz Podgajniak, wiceprezesPIGEOR, były minister środowiska. – Jeżeli ktoś się zamyka na zmiany, udaje, zetego nie mam prowadzi nas prostą drogą do katastrofy. To już wiele razy whistorii świata miało miejsce, teraz może się zdarzyć na skalę globalną.

– Uwierzmy nauce, że te zmiany klimatu, które obserwujemy,są spowodowane naszą działalnością – apelowała fizyk atmosfery JoannaRemiszewska-Michalak. – Coraz częściej zamykamy się na naukę, a politycypowinni ich słuchać.

Skala wyzwania, przed jakim staje cały świat, jest niespotykanawcześniej w historii. Nadchodzi czas konsekwencji, zapłaty za rewolucjęprzemysłową i dostatnie, wygodne życie – mówią bohaterowie filmu. Co możemyzrobić? Przede wszystkim przyznać, że klimat się zmienia i przyśpieszyćdziałania redukujące emisję gazów cieplarnianych. „Nie stać nas, by nieinwestować teraz w alternatywę źródła energii” – mówi jeden z wojskowychpojawiających się na ekranie. Znaczna część świata już to rozumie. Czy myrównież przestaniemy w końcu udawać, że problem nas nie dotyczy?

 

REO.pl
fot. Pixabay, REO.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here