COP24 w Katowicach to szansa na pokazanie niskoemisyjnej transformacji regionu górniczego


Ogłoszono miejsce kolejnego szczytu klimatycznego. W grudniu 2018roku globalne obrady odbędą się w stolicy Śląska. Eksperci podkreślają, że jestto szansa dla Polski, aby pokazaćspołeczności międzynarodowej, że jesteśmy w stanie dokonać sprawiedliwej transformacjiniskoemisyjnej dawnego regionu górniczego.

– Wybór Katowic na gospodarza szczytuklimatycznego jest symboliczny. Podkreśla potrzebę zmiany optyki w planowaniurozwoju całego regionu. Z jednej strony widzimy szkody górnicze, ogromnezanieczyszczenie powietrza czy rosnące koszty wydobycia węgla z coraz głębiejpołożonych pokładów. Z drugiej niesamowity potencjał, jaki niesie za sobąniskoemisyjna transformacja Śląska. Powinniśmy wykorzystać tę szansę i pokazaćspołeczności międzynarodowej, że region górniczy może pójść w kierunkuzwiększenia innowacyjności i efektywności gospodarki oraz poprawy jakości życiamieszkańców – stwierdzaUrszula Stefanowicz, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Władze samorządowe nie tylko samych Katowic, ale też całegoregionu dostrzegają potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakościpowietrza. Na początku kwietnia br. Śląsk jednogłośnie przyjął uchwałęantysmogową, wprowadzającą na terenie całego województwa zakaz spalania węglabrunatnego oraz mułów. Obecnie Katowice przygotowują również Miejski Plan Adaptacjido Zmian Klimatu, którego celem jest przystosowanie miasta do obserwowanych iprognozowanych zagrożeń. Zarząd Województwa inwestuje w działania z zakresupoprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Sam wiceprezydentKatowic Mariusz Skiba niejednokrotnie podkreślał, że region przeszedł „transformacjęporównywalną z Zagłębiem Ruhry, co przekłada się na zmiany jakości powietrza iochrony środowiska”.

– Samorządy zauważająkonieczność transformacji Śląska w kierunku zielonej, niskoemisyjnejgospodarki. Miejmy nadzieję, że władze centralne wezmą ten głos pod uwagę iprzestaną powtarzać niczym mantrę, że Polska węglem stoi i stać będzie, pomimoże pokłady znajdują się coraz głębiej i ich wydobycie jest zwyczajnienieopłacalne. Czas przestać konserwować skansen energetyczny i dać obywatelomto, czego potrzebują, czyli nowe miejsca pracy, czyste powietrze i lepszą jakośćżycia. To wszystko może zapewnić właśnie gospodarka niskoemisyjna – podkreśla Krzysztof Jędrzejewski, rzecznikds. politycznych Koalicji Klimatycznej. 

Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego po raztrzeci. Poprzednie konferencje odbyły się w 2008 roku w Poznaniu  oraz w 2013 roku w Warszawie. Wyboru kraju gospodarzadokonuje się na forum ONZ spośród kandydatur zgłoszonych cyklicznie przezokreślone regiony świata.

– W ciągu 10 lat już po raz trzeci w naszym kraju będzie miała miejsce coroczna konferencja ONZ w ramach konwencji do spraw zmian klimatu Ziemi. Mogłoby to oznaczać, że Polska jest bardzo zaangażowana w proces powstrzymywania zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka. Tymczasem wszyscy wiemy, że tak nie jest. Rząd nadal forsuje rozwój energetyki w oparciu o spalanie najgorszego z paliw kopalnych, jakim jest węgiel, przy równoczesnym hamowaniu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Co jest zwyczajnie niezrozumiałe wobec globalnych trendów. Jeśli to podejście się nie zmieni, to wielki wysiłek organizacyjny i finansowy, związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji nie będzie sukcesem, ale porażką rządu, przynosząc dalsze pogarszanie się wizerunku Polski w świecie – podkreślił prof. Maciej Nowicki, były minister środowiska oraz laureat największej w Europie nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” (tzw. „ekologiczny nobel”) w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny.

Najbliższy szczyt klimatyczny (COP23) odbędzie się 6-17listopada 2017 r. w Bonn (Niemcy), pod przewodnictwem delegacji Fidżi.Kolejna  konferencja stron RamowejKonwencji Narodów Zjednoczonych do spraw Zmian Klimatu zostanie zorganizowana w2018 roku w Katowicach.

– Jako gospodarz kolejnego szczytu powinniśmy dawaćprzykład społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony klimatu. Jeżeli chcemywywiązać się z postanowień porozumienia paryskiego, musimy zwiększyć naszewysiłki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zdecydowanie dążyć dotransformacji naszej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym zarówno na poziomielokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Tylko wtedy będziemy mogli konkurować narynkach międzynarodowych – podsumował Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

 

Koalicja Klimatyczna
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here