COP24: Katowice przekonują do organizacji szczytu klimatycznego


DelegacjaONZ ds. Zmian Klimatycznych rozpoczęła w środę dwudniową wizytę w Katowicach –by sprawdzić możliwości ewentualnego zorganizowania tam szczytu klimatycznego w2018 r. Oprócz Katowic rozważana jest m.in. kandydatura Gdańska.

Szczytklimatyczny ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to dorocznaglobalna konferencja, podczas której negocjowane są działania na rzecz politykiklimatycznej. Polska już dwukrotnie była jej organizatorem – w 2008 r. wPoznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Podczasszczytu w marokańskim Marrakeszu w 2016 r. Konferencja Stron Ramowej KonwencjiNarodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu ogłosiła, że gospodarzem 24. sesjiKonferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmianklimatu (COP24) w 2018 r. będzie Polska.

Podczasśrodowego briefingu prezydent Katowic Marcin Krupa zaakcentował, że kandydaturamiasta dotyczy potencjału całej tworzonej właśnie w woj. śląskim metropolii (nagruncie specjalnej ustawy podpisanej we wtorek przez prezydenta ma ona objąćok. 40 miast i gmin liczących ok. 2,3 mln mieszkańców).

Równieżwojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapewnił, że Katowice i region są w stanieprzeprowadzić przedsięwzięcie tej skali. „Dodatkowo kontekst miejsca absolutniepasuje do wydarzenia. Przeobrażenia ostatnich lat pokazują, jak wiele tenregion zrobił dla lepszego klimatu” – zaznaczył wojewoda.

Zgodziła sięz tym przewodnicząca czteroosobowej delegacji, dyrektor ds. obsługi konferencjiprzy ONZ Laura Lopez. „Myślę, że to bardzo ważne, że miasto ma swoją historiętransformacji – związaną ze zmianami klimatu. Uważam, że to coś, co na pewnowspiera to miasto w tej rywalizacji” – oceniła Lopez.

Przewodniczącadelegacji wyjaśniła, że jej rolą jest sprawdzenie warunków do organizacjiszczytów klimatycznych, które są największymi wydarzeniami tego typu,skupiającymi ok. 15 tys. uczestników podczas głównej części.

DelegacjaONZ obejrzała w środę m.in. katowicką Strefę Kultury: infrastrukturę MuzeumŚląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a przede wszystkimMiędzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) i Spodka, które byłyby głównymiobiektami szczytu. W polach jej zainteresowania są też zaplecze hotelowe oraztransportowe.

Prezes grupyPTWP, której jedna ze spółek zarządza MCK i Spodkiem, Wojciech Kuśpik wyraziłprzekonanie, że obiekty Strefy Kultury idealnie nadają się do organizacjiCOP24. „Centrum Kongresowe uznawane jest za jeden z najlepszych takich obiektóww Europie – dysponujemy bardzo dobrą infrastrukturą; pokazujemy już stworzonąmetropolię” – relacjonował Kuśpik.

„Mamyinfrastrukturę i mamy bardzo dużo doświadczenia. Zorganizowaliśmy już wieledużych wydarzeń, a nasi ludzie wprost mają doświadczenie z organizacjiwcześniejszych COP-ów. Prezes spółki PTWP Event Center, która zarządza tymobiektem, był odpowiedzialny za część COP-u na Stadionie Narodowym” – wskazałszef grupy PTWP.

Katowice, wuzgodnieniu z przedstawicielami m.in. innych samorządów, zabiegają oorganizację szczytu klimatycznego w 2018 r. od wielu tygodni. Już w połowielutego prezydent Katowic zapewniał, że stolica Górnego Śląska nie tylko złożyłaofertę, ale rozpoczęła faktyczne przygotowania służące przekonaniuorganizatorów szczytu.

W tym celupowołano zespół pracowników Urzędu Miasta, ściśle współpracujący z operatoremMCK i Spodka. Powstała m.in. wstępna koncepcja organizacji spotkania, które -wraz z częścią roboczą, poprzedzającą zasadnicze obrady – ma trwać około trzechtygodni w grudniu 2018 r. Miejscem obrad byłyby nie tylko MCK i Spodek, alerównież przylegający do nich plac, który zostałby w całości zadaszony.

Ze względówbezpieczeństwa cały teren zostałby ogrodzony, jednak dzięki jego lokalizacji wStrefie Kultury, nie byłoby to nadmiernie uciążliwe dla mieszkańców. Ewentualneutrudnienia mogłyby wiązać się np. z przemieszczaniem się kolumn samochodowychz oficjalnymi delegacjami. Należałoby też spodziewać się wzmożonego ruchumiędzy Katowicami a Krakowem, gdzie mogłaby zamieszkać część uczestnikówspotkania.

Wedługśrodowej informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, oprócz Katowic i Gdańska,gdzie delegacja ONZ już przebywała, swoje kandydatury pod kątem COP24 zgłosiłyteż Poznań, Warszawa i Kraków. Ostateczna decyzja będzie należała doSekretariatu Konwencji Klimatycznej przy współudziale Ministerstwa Środowiska;ma zostać ogłoszona w maju br.

W lutymprzychylnie o kandydaturze Katowic wypowiadali się minister środowiska JanSzyszko, który uznał szczyt na Śląsku za “ciekawy pomysł” orazwicepremier Mateusz Morawiecki, który ocenił, że Górny Śląsk byłby znakomitymmiejscem do organizacji szczytu.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here