COP19: Co udało się osiągnąć

Za nami najważniejsza, międzynarodowa konferencja, jaka w tym roku odbyła się w Polsce – Szczyt Klimatyczny COP19/CMP9. Przez 13 dni delegaci ze 194 krajów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych, reprezentanci miast i biznesu dyskutowali o globalnej polityce klimatycznej. – Udało się osiągnąć wszystkie zamierzone cele – mówi Marcin Korolec, prezydent szczytu.

 

  • Podczas COP19 Ustalono mapę drogową nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać podpisane w 2015 roku w Paryżu. Oznacza to, że przyjęto harmonogram działań, które muszą zostać podjęte do szczytu COP21 w Paryżu, aby możliwe było zawarcie wówczas nowego porozumienia. Zgodnie z przyjętą mapą – wstępna wersja nowej umowy ma być gotowa na przyszłoroczny szczyt COP20 w Peru, a strony powinny przedstawić propozycje swoich celów w ramach nowego porozumienia do marca 2015 roku.

 

  • Podjęto decyzję odnośnie finansowania Zielonego Funduszu Klimatycznego. Fundusz został utworzony w 2009 r. Jego zadaniem jest finansowanie działań na rzecz ochrony klimatu i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Do 2020 roku Fundusz powinien dysponować budżetem w wysokości 100 mld dolarów. Podczas szczytu w Warszawie ustalono między innymi, że na walkę ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się, państwa rozwinięte będą rocznie przeznaczać minimum 10 miliardów dolarów w celu dalszego mobilizowania środków ze źródeł prywatnych.

 

  • Utworzono Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód (Loss and Damage). Jego zadaniem jest finansowanie zarówno działań adaptacyjnych jak też związanych ze skutkami gwałtownych zjawisk klimatycznych w krajach rozwijających się. Szczegółowe prace nad mechanizmem rozpoczną się w przyszłym roku. Mechanizm Warszawski to szczególne osiągnięcie Szczytu w Warszawie gdyż państwa najbardziej narażone zabiegały o jego utworzenie od samego podpisania konwencji, czyli ponad 20 lat!

 

  • Ministerstwo Środowiska podkreśla, że dzięki zabiegom polskiej prezydencji udało się zmobilizować państwa – strony do zadeklarowania łącznie ponad 100 mln dol. wpłat na Fundusz Adaptacyjny. Z jego środków mają zostać sfinansowane działania adaptacyjne do już zachodzących zmian klimatu w 48 najbiedniejszych państwach świata. Środki te zadeklarowały m.in.: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria.

 

  • Podczas konferencji w Warszawie zawarto porozumienie w sprawie Warszawskich Ram Mechanizmu REDD. Mechanizm ten ma służyć finansowaniu ochrony lasów tropikalnych i przeciwdziałaniu deforestacji w celu redukcji emisji. Kraje rozwijające się, które obniżyłyby emisję CO2 i zrezygnowały z wycinki lasów, otrzymywać będą wsparcie finansowe z ONZ. Wsparcie takie, w wysokości 280 milionów dolarów, zadeklarowały: USA, Norwegia i Wielka Brytania. W ramach mechanizmu możliwy będzie także transfer polskich technologii środowiskowych.

 

  • Podczas szczytu w Warszawie rozpoczęto też, po raz pierwszy w historii konferencji stron, dialog z przedstawicielami biznesu i miast. Przedstawiciele państw mieli możliwość szukać wspólnej drogi przeciwdziałania zmianom klimatu z tymi, którzy w praktyce wdrażają decyzje polityczne, kierującymi największymi firmami oraz burmistrzami największych miast świata ze wszystkich kontynentów. Liczymy, że ten model współpracy będzie kontynuowany przez kolejne prezydencje.

 

  • Zaproponowano i ustalono współpracę nad nowym porozumieniem klimatycznym w ramach tzw. troiki. Po raz pierwszy w historii konferencji klimatycznych trzy prezydencje (Polska, Ameryka Południowa oraz Francja) będą pracowały razem na rzecz nowego porozumienia klimatycznego. Pomysłodawcą tego rozwiązania jest minister Korolec.

Polska przez kolejny rok, do szczytu COP20 w Peru, będzie pełniła prezydencję w ramach procesu negocjacji klimatycznych. Rolę prezydenta tego procesu będzie sprawował minister Korolec.

Redakcja reo.pl

źródło: MŚ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here