Columbus Energy zadowolone z zysków w 3 kw. 2015 r.


Columbus Energy S.A., spółka działająca w branży OZE, osiągnęła ponad 2,7 mln zł zysku brutto w 3 kwartale 2015 r. Spółka podpisała także Plan Połączenia z notowaną na rynku NewConnect – Columbus Capital S.A.

Columbus Energy S.A. rozpoczęła swoją właściwą działalność operacyjną, a więc realizację instalacji fotowoltaicznych, w lipcu tego roku, przekraczając już w pierwszym miesiącu próg rentowności. Spółka we wrześniu 2015 r. zanotowała przychody brutto na poziomie blisko 3,15 mln zł, a w całym 3 kwartale br. wartość sprzedaży sięgnęła 7,9 mln zł. Zysk brutto wypracowany przez Columbus Energy S.A. we wrześniu br. wyniósł prawie 0,75 mln zł.

W sierpniu br. Spółka opublikowała prognozy finansowe zakładające osiągnięcie w tym roku prawie 4,7 mln zł zysku brutto oraz 20,6 mln zł przychodów brutto ze sprzedaży. Prognozowane przychody ze sprzedaży we wrześniu 2015 r. miały wynieść 4 mln zł brutto, a zysk brutto sięgnąć 1,1 mln zł. Z kolei w 2016 r. Spółka ma zamiar wypracować przychody brutto ze sprzedaży w kwocie 145 mln zł.

26 października spółka podpisała uzgodniony Plan Połączenia z Columbus Capital S.A. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Columbus Capital spółki Columbus Energy poprzez przeniesienie całego majątku w zamian za nowo emitowane akcje z Połączenia, które Columbus Capital wyda akcjonariuszom Columbus Energy W ramach transakcji Połączenia. Columbus Capital jako spółka przejmująca wyemituje maksymalnie 253.163.457 akcji serii E dla akcjonariuszy Columbus Energy jako spółki przejmowanej, uwzględniając przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu spółek, który wynosi 11,6 akcji Columbus Capital za 1 akcję Columbus Energy.

Celem planowanego połączenia będzie dążenie do zdobycia mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku OZE, głównie w branży fotowoltaiki, wykorzystując efekty synergii wynikające z potencjału obu podmiotów, redukcji kosztów funkcjonowania oraz optymalizacji struktury organizacyjnej.

Głównym akcjonariuszem Columbus Energy jest obecnie JR Holding S.A., która wraz z podmiotami powiązanymi posiada łącznie 10.307.740 sztuk akcji spółki, co stanowi 49,50 proc. udziału w jej kapitale zakładowym oraz 46,91 proc. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.
 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here