Columbus Energy utrzymuje wzrost sprzedaży


Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynkuNewConnect, działająca w branży OZE, kontynuuje realizację swojej nowejstrategii rozwoju opartej na nowym produkcie – „Abonament na Słońce”. Spółkaumacnia również swoją pozycję rynkową w sektorze sakralnym.

 

Nowy produkt Emitenta onazwie „Abonament na Słońce”, daje przede wszystkim niezależność od regulacjiprawnych w zakresie prawa energetycznego, niezależność od dotacji dla właścicielidomów jednorodzinnych oraz stwarza Spółce możliwość praktycznie nieograniczonejilości montaży instalacji fotowoltaicznych. We wrześniu 2016 r. Columbus EnergyS.A. rozpocznie pierwsze montaże instalacji fotowoltaicznych i będą one finansowanez własnych środków. Emitent ma w planach wykonanie pilotażowo ponad 100realizacji, dzięki którym będzie mógł również przetestować wdrożony systemrozliczeń. Prognozy finansowe Columbus Energy S.A. na lata 2016-2020 zakładajązrealizowanie montażu 50.000 instalacji w tym okresie.

 

– Montaż instalacji fotowoltaicznej w abonamencie to wyprzedzenie rynku orok, może nawet dwa. Udało nam się przygotować taką formułęproduktowo-sprzedażową, która po prostu działa i jest skalowalna. Oczywiście,jeszcze dużo pracy przed nami, aby przejść z etapu pilotażu do stabilnegorozwoju, ale właśnie tym momentem będzie montaż pierwszych instalacji w ramachabonamentu, a będzie to już we wrześniu. Jesteśmy na etapie oczekiwania nazamówione komponenty oraz budowania szczegółowego harmonogramu razem zklientami. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Po pierwszych 100montażach przyjdzie czas na sprawdzenie informatyzacji procesów rozliczeniowychz klientami i jeśli wszystko będzie jak należy to rozpoczniemy już działania napełną skalę – stwierdza Dawid Zieliński, prezes Zarządu Spółki ColumbusEnergy S.A.

 

Spółka umacnia swoje relacjew sektorze sakralnym i konsekwentnie rozwija w nim sprzedaż, osiągając przy tymbardzo dobre wyniki finansowe, dzięki umiejętności efektywnej adaptacjiproduktu do oczekiwań sektora. Łączna wartość zakontraktowanych umów ColumbusEnergy S.A. w sektorze sakralnym oraz B2B w drugim kwartale 2016 r. wynosiponad 7 mln zł netto, a w samym lipcu br. portfel zamówień Emitenta zwiększyłsię o 1,8 mln zł netto. Spółka wykonała w lipcu 2016 r. instalację o mocy 10kWp na budynku Episkopatu Polski w Warszawie i otrzymała bardzo cenne referencjez tego przedsięwzięcia, wzmacniając tym samym swoją pozycję rynkową w sektorzesakralnym. Zarząd Columbus Energy S.A. dostrzega niezwykle wysoki potencjałtego sektora, który zamierza wykorzystać poprzez odpowiednie rozwijanie idopasowywanie swojej oferty do wymagań rynkowych. W najbliższym czasie Emitent rozszerzyswoje portfolio produktowe dla sektora sakralnego o pompy ciepła i częściowątermomodernizację dla budynków kościelnych.

 

– Sektor sakralny może otrzymać 85% dotacji na Odnawialne Źródła Energii.Trudności, jakie ma ten klient, to wyłożenie pierwszego kapitału na inwestycjew prace projektowe i przygotowanie wniosków o dotacje. Niejednokrotnie jest toniemała kwota, która stoi na przeszkodzie do podjęcia decyzji o zakupie.Jesteśmy na etapie konsultacji nowego rozwiązania, formy ubezpieczenia tegopierwszego kapitału, gdyby klient nie mógł otrzymać dotacji z dowolnego powodu.W ciągu kilku tygodni, dzięki temu rozwiązaniu, sprzedaż powinna kilkukrotniesię jeszcze zwiększyć – zakończyłZieliński.

 

Columbus Energy S.A.osiągnął w 2 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 121 tys. zł przy przychodachnetto ze sprzedaży na poziomie 2.120 tys. zł.

 

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowyw Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus CapitalS.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzezprzeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. wzamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszymcelem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest ugruntowanie pozycjilidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienienotowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje takżeprowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.


mat. pras.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here