Columbus Energy: ponad 2 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r.


Columbus Energy, spółka notowana na rynku NewConnect, przedstawiła szacunkiskonsolidowanych wyników finansowych w drugim kwartale 2017 r. Zgodnie z nimiSpółka osiągnęła w tym okresie ponad 2,08 mln zł zysku netto przy przychodachnetto ze sprzedaży przekraczających 9,84 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2017 r. skonsolidowanyzysk netto Emitenta wyniósł 3,08 mln zł, a jego przychody netto ze sprzedażyukształtowały się na poziomie 16,25 mln zł. Columbus Energy S.A. zanotowałbardzo dobre wyniki finansowe dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedażyinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego oraz dalszejrozbudowie portfela klientów. Spółka zwiększyła również sprzedaż umówgotówkowych. W samym maju 2017 r. Emitent podpisał 100 szt. umów abonamentowycho wartości 2,61 mln zł oraz 52 szt. umów gotówkowych o wartości 1,13 mln zł.Podane przez Columbus Energy S.A. dane finansowe są szacunkowe i nieaudytowane.Raport okresowy Spółki za 2 kw. 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 12.08.2017r.

– Cieszymysię, że zaczęliśmy ten rok z takim impetem. To prawda, iż rozwijamy się wbardzo niestandardowym tempie, które generuje ponadprzeciętne wyniki. Torównież pokazuje, że utrzymujemy cały czas pozycję lidera w naszej branży.Sprzedajemy i montujemy najwięcej komercyjnych instalacji fotowoltaicznych nadomach Polaków. Kolejnym elementem innowacji produktowej jest wprowadzenieprzez Columbus Energy Gwarancji Totalnej. To 15-letnia gwarancja na każdyelement systemu, wydłużająca gwarancje producentów. To unikatowa oferta narynku, którą już doceniają nasi klienci. Trzeci kwartał 2017 r. będzie bardzopracowity właśnie dlatego, że chcemy, aby słupki cały czas rosły, a wynik nettona koniec roku był dwucyfrowy, zgodnie z naszą strategią i prognozami. Trzecikwartał to też rozpoczęcie sprzedaży termomodernizacji w segmencie budownictwajednorodzinnego, ale też projektowane wcześniej refinansowanie umówabonamentowych z pierwszego kwartału – co już rozpoczęliśmy procesować – komentujeDawid Zieliński, prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

W 1 kw. 2017 r. Columbus Energy S.A.przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z których pozyskała środkifinansowe w łącznej wysokości 5,45 mln zł. Zostały one przeznaczone na montaż instalacjifotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. W marcu br. Spółka podpisałaumowę współpracy z Nest Bank S.A., dzięki czemu zapewnione zostało finansowaniedla jej klientów. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Emitentaśrodków finansowych wynikających z umów zawartych z jej klientami, co pozwolina realizowanie jeszcze większej liczby instalacji.

Z kolei w maju tego roku spółka zależna ColumbusEnergy Finanse Sp. z o.o. podpisała umowę współpracy z Bankiem OchronyŚrodowiska S.A. w zakresie pośrednictwa oraz wykonywania w imieniu i na rzeczBanku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową dotyczącychproduktu Eko Kredyt PV. Jest on przeznaczony na finansowanie instalacjifotowoltaicznych sprzedawanych przez Columbus Energy S.A. Zgodnie z zapisami podpisanejumowy Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. będzie odpowiadała za współpracę zKlientem w zakresie rozpatrzenia wniosków oraz zawarcia umowy przez Bank, jakrównież przyjmowania dokumentacji i jej weryfikacji. Podpisana umowa poszerzaofertę Spółki i rozwija jej produkt abonamentowy, zapewniając tym samym Klientowimożliwość finansowania instalacji fotowoltaicznych przez Bank OchronyŚrodowiska S.A.

 

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here