Columbus Capital zadowolone z poprawki dla prosumentów w ustawie o OZE

Columbus Capital S.A., notowana na rynku NewConnect spółka posiadająca 1.000.000 szt. akcji Columbus Energy S.A., podmiotu zajmującego się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych i Raportami Efektywności Energetycznej, spodziewa się, że dzięki przegłosowaniu w miniony piątek przez Sejm nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii odniesie znaczące korzyści. Najważniejsze dla rozwoju spółki są także przyjęte poprawki dotyczące prosumentów.

W poprzedni piątek, tj. 16. stycznia br., Sejm większością głosów przegłosował projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, na którą cała branża czekała już kilka lat. Jedną z kluczowych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Dla Columbus Energy bardzo ważna jest przede wszystkim przyjęta poprawka dotycząca prosumentów, która wprowadza taryfy gwarantowane za sprzedaż do sieci produkowanej przez nich energii.

– Dzięki taryfom gwarantowanym uchwalonym w ustawie o OZE zmieni się bardzo wiele. Znaczenie konsumpcji własnej maleje, bo będziemy mieć dzięki nowym przepisom pozorny net-metering, który pozwoli na sprzedaż energii z nadprodukcji po godziwej cenie. Oczywiście liczymy na to, że zapisy te przejdą w Senacie i Prezydent RP podpisze Ustawę. Niewątpliwie jest to bardzo duży krok dla prosumentów, gdzie jesteśmy w stanie jako Columbus Energy proponować bardzo zyskowne rozwiązania w zakresie fotowoltaiki – mówi Dawid Zieliński, prezes Zarządu spółki Columbus Capital.

W okresie od lipca do grudnia 2014 r. spółka Columbus Energy podpisała oraz częściowo zrealizowała 338 umowy sprzedażowe na instalacje fotowoltaiczne oraz Raporty Efektywności Energetycznej i Audyty fotowoltaiczne. Łączna wartość zawartych umów przekroczyła 12,64 mln zł netto. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, tak wysoka sprzedaż była możliwa dzięki efektywnemu wykorzystaniu autorskiego systemu sprzedaży opartego na edukacji klientów w zakresie energetyki.

Według przedstawicieli Columbus Capital, ten rok powinien być dla spółki jeszcze lepszy głównie z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o OZE oraz rozpoczęcie naborów projektów do dofinansowania w ramach programu Prosument, który jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich, a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Instrumentami finansowania w ramach Prosumenta są dotacje w wysokości 40 proc. wraz z preferencyjnym kredytem oprocentowanym na poziomie 1 proc. w skali roku na 15 lat.

– Strategia rozwoju spółki Columbus Energy oparta jest głównie o Program Prosument, gdzie przez najbliższe lata będziemy wykonywać tysiące instalacji w domach jednorodzinnych, zdobywając dużą część rynku. Liczymy na to, że nasza ciężka roczna praca nad budową działu technicznego oraz doświadczenia w zakresie energetyki odnawialnej przyniesie w 2015 roku wielki efekt w postaci zaufania i zadowolenia klientów, a co za tym idzie kontraktów na lata – dodaje Zieliński.

Columbus Capital jest spółką notowaną na rynku NewConnect od maja 2011 r. i w najbliższym czasie chce być nastawiona na wspieranie projektów innowacyjnych oraz na realizację strategii inwestycyjnych, opartych przede wszystkim na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów. W dłuższym okresie ma to zagwarantować akcjonariuszom ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa, a Spółce umożliwić stały wzrost zainteresowania wśród inwestorów na rynku publicznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here