Columbus Capital rozwija segment doradztwa energetycznego oraz sprzedaży OZE

Columbus Capital S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2011 r., otrzymała informację o rejestracji przez sąd zmiany nazwy firmy spółki zależnej PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. na Columbus Energy S.A. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. w oparciu o segment doradztwa energetycznego i sprzedaży OZE.

Columbus Energy S.A. zajmuje się doradztwem energetycznym, wykonywaniem audytów energetycznych i sprzedażą odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Podmiot ten specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych dla domu oraz dla przemysłu. Columbus Capital S.A. posiada akcje stanowiące 40 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki i dające prawo do wykonywania 40 proc. głosów na WZA. Marka PIE Polskie Innowacje Energetyczne, a więc poprzednia nazwa Columbus Energy S.A., pozostała i funkcjonuje obecnie jako dział techniczny, który wykonuje co miesiąc audyty fotowoltaiczne i energetyczne.

– Branża odnawialnych źródeł energii dla domu to przede wszystkim program Prosument, który umożliwi pozyskanie 40 proc. dotacji na instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu zwrot z inwestycji, dodając do tego kredyt oprocentowany na poziomie 1 proc. w skali roku, jest praktycznie natychmiastowy, a zyski ekonomiczne są widoczne od pierwszego roku działania instalacji. Columbus Energy S.A. chce zrealizować przynajmniej 20 proc. budżetu programu w najbliższych 2 latach. Co do sektora biznesowego, plany sprzedaży instalacji fotowoltaicznych są ambitne i dotyczą w szczególności klientów posiadających nieruchomości komercyjne z przeznaczeniem na wynajem, gdzie mogą otrzymać 50 proc. dotacji ze środków unijnych i sprzedawać wyprodukowaną energię swoim najemcom – mówi Dawid Zieliński, prezes Zarządu Spółki Columbus Capital S.A.

3 kwietnia br. Columbus Energy S.A. zawarł ponad 100 umów realizacji instalacji fotowoltaicznych, dużych audytów energetycznych oraz innych ważnych zamówień z branży OZE. Plany Emitenta zakładają wprowadzenie akcji tego podmiotu do obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym GPW w Warszawie w 2015 r. lub 2016 r.

– Już od czasu kiedy Columbus Capital S.A. dokonał przejęcia 40% akcji naszej spółki mamy takie plany, aby w odpowiednim momencie wejść na Giełdę i pozyskać kapitał dla Columbus Energy S.A. Obecnie skupiamy się na zawieraniu umów i na rozwoju działu sprzedaży, aby zmierzyć się wkrótce z działalnością na skalę ogólnopolską. (…) Liczymy, że wycena biznesu w oparciu o zawierane już umowy pozwoli nam na wejście na rynek regulowany, ale niewykluczone, że zaczniemy od NewConnect. Myślę, że gdy przekroczymy roczne zyski rzędu 20 czy 30 mln zł w najbliższym roku lub w 2016 roku, to wówczas rynek regulowany będzie dobrym miejscem dla nas, aby pozyskać dużych inwestorów na rozwój ogólnopolskiej oferty. Rozważymy również akwizycje, a może i przejęcie jakiegoś producenta, co poprawiłoby nasze wyniki finansowe. Już niebawem ujawnimy szczegóły, gdyż wchodzi nowa Perspektywa unijna oraz rozwijają się technologie, którym mocno się przyglądamy. Mamy nadzieję, że pozytywnie zaskoczymy rynek – podsumowuje Górski.

Columbus Capital S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od maja 2011 r. (poprzednio jako STI Group S.A.) i w najbliższym czasie chce być nastawiona na wspieranie projektów innowacyjnych oraz na realizację strategii inwestycyjnych opartych przede wszystkim na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów. W dłuższym okresie ma to zagwarantować akcjonariuszom ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa, a Spółce umożliwić stały wzrost zainteresowania wśród inwestorów na rynku publicznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here