Coca-Cola stawia na zrównoważony rozwój


Coca-Cola HBC do 2020 r. chce zminimalizować negatywny wpływu swojej działalności naśrodowisko, pozyskiwać więcej energii z OE i poprawić efektywność produkcji.

 

Producent napojów Coca-ColaHBC ogłosił nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do 2020 r. koncern zamierza: czerpać 40% energii zodnawialnych lub źródeł „czystej energii”, odzyskiwać średnio co najmniej 40%opakowań wprowadzanych na rynek, wykorzystywać 20% surowca do produkcji swoichopakowań PET z recyklingu butelek PET i/lub opakowań PET wykonanych z surowcówodnawialnych, zmniejszyć wagę opakowań napojów o 25% na każdy litrwyprodukowanego napoju, uzyskać certyfikację ponad 95% kluczowych składnikówpochodzenia rolnego według Zasad Zrównoważonego Rolnictwa Systemu Coca-Cola (Coca-Cola System’sSustainable Agricultural Guiding Principles), inwestować co najmniej 2% swojego rocznegozysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych, podwoić liczbępracowników uczestniczących w inicjatywach wolontariackich w godzinach pracy,aby osiągnąć wskaźnik zaangażowania w wolontariat na poziomie 10% wszystkichzatrudnionych.

 

Tych siedem nowychcelów stanowi uzupełnienie ogłoszonych przez firmę w ubiegłym roku wstępnych zobowiązańdo 2020 r. mających na celu zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody orazograniczenie bezpośredniej emisji CO2 odpowiednio o 30 i 50%.

 

Jakpodkreśla koncern, w ciągu ostatnich kilku lat Coca-Cola HBC zmniejszyłazużycie wody o 2,1 mld litrów, co stanowi równowartość 1 szklanki wody dlakażdego mieszkańca Ziemi. Dzięki inwestycjom w energooszczędne i niskoemisyjnetechnologie, w trakcie minionych pięciu lat spółka ograniczyła globalny śladwęglowy swoich produktów o 1,07 miliona ton. To mniej więcej tyle, ile gazówcieplarnianych emituje w ciągu roku ponad 200 000 samochodów osobowych.

 

– Ambitne cele, które ogłosiliśmy, odzwierciedlają naszezaangażowanie w inspirowanie lepszej przyszłości zarówno dla naszychpracowników, jak i społeczności, którym służymy. Z jednej strony stanowią oneczęść kompleksowej strategii realizowanej przez Coca-Cola HBC jako liderazrównoważonego rozwoju w branży napojowej, a z drugiej – dowodzą, że jako firmajesteśmy zdecydowani rozwijać naszą działalność w sposób odpowiedzialny,dochodowy i zrównoważony – powiedział Dimitris Lois, CEO Coca-Cola HBC.

 

Globalnecele Coca-Cola HBC realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdują swojeodzwierciedlenie także w działalności firmy w Polsce.

 

Do końca2016 r. Coca-Cola HBC Polska zainwestuje w naszym kraju ponad 1 mln euro,realizując 26 projektów, których celem są oszczędności w zakresie wykorzystaniaenergii i wody w procesach produkcyjnych. Efekty inwestycji mają przynieśćograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności wzużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne będą kontynuowane także w2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o 2 tys.ton rocznie, a w przypadku wody, będzie to całkowita oszczędność rzędu31 tys. m3. 


REO.pl

fot. Pixabay


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here