Co nowego w branży? Dowiesz się na POL-ECO-SYSTEM


Biznes,wiedza, finansowanie i ustawodawstwo – tegoroczne targi POL-ECO-SYSTEM (11-14.10.2016)staną się ważnym miejscem rozmów decydentów i ekspertów rynku o zmianach, jakieczekają sektor ochrony środowiska. W Poznaniu prezentowane będą również najnowszeekotechnologie i rozwiązania dla wielu branż przemysłu.

 

Już jesienią, w ramach POL-ECO-SYSTEM firmy zaprezentują zróżnicowanąofertę produktów i rozwiązań, która dedykowana jest zarówno dla prosumentów(indywidualne gospodarstwa domowe), jak i przedsiębiorstw przemysłowych orazprodukcyjnych.  

 

– WystawaPOL-ECO-SYSTEM i panele dyskusyjne to propozycja dla tych, którzy, interesująsię trendami w ekologii i energooszczędnymi rozwiązaniami, chcą wiedzieć, jakefektywniej radzić sobie z odpadami czy też poznać sposoby wykorzystaniaenergii z odnawialnych źródeł – podkreśla Paulina Pietrzak, dyrektor targówPOL-ECO-SYSTEM. – Uważam, że na tych targach nie powinno zabraknąć nikogo, kto jest związanyz ochroną środowiska i poszukuje innowacji oraz nowych kontaktów.

 

Inwestycjaw kontakty

Rosnąca liczba rejestrujących się profesjonalnychzwiedzających w tym roku na POL-ECO-SYSTEM stanowipomyślną zapowiedź tego, co będzie się działo w październiku.

Profil zarejestrowanych osób w dużej mierze stanowi kadra zarządzająca oraz specjaliści. Są to osoby nie tylko zbranż precyzyjnie powiązanych z tematyką salonów targów, ale również z sektorówgospodarki intensywnie poszukujących najnowszych eko-rozwiązań, jak: spożywczy,opakowań, budowlany, rolniczy, drzewny, transport publiczny, grupyenergetyczne, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, RIPOK-i, spółkikomunalne odpowiedzialne za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, czy zakładychemiczne.

Dodatkowo w tym roku podczas POL-ECO-SYSTEMzaplanowano szereg spotkań członków stowarzyszeń i instytucji branżowych, m.in.:Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Forum Dyrektorów ZakładówOczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Rady RIPOK, DyrektorówWojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, czy KrajowegoStowarzyszenia Sołtysów.  

Biznesowy wymiar targowych wizyt pogłębią zpewnością bezpłatne spotkaniakooperacyjne towarzyszące POL-ECO-SYSTEM:Eco-Match organizowany przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny orazpolsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, za które odpowiada FederalneMinisterstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF).

 

Inwestycja w wiedzę

Podczas targów odbędzie się wiele konferencji i seminariów, które porusząnajistotniejsze obszary związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem:circular economy, ochrona powietrza (niska emisja), RIPOK-i, energetykaodnawialna, gospodarka wodno-ściekowa, odpady i recykling, rekultywacjaterenów, budownictwo energetyczne, cyfryzacja wsi oraz inicjatywy prosumenckie.

 

Będzie to dawka najświeższej wiedzy o zmianach w polskimustawodawstwie, finansowaniu inwestycji pro-ekologicznych, opłatach iwymaganych procedurach środowiskowych, wyzwaniach stawianych przez UE czyprzykładach dobrych praktyk.

 

Planowane wydarzenia towarzyszące targom to m.in.: MiędzynarodowyKongres ENVICON, debata „Ekologia w jednościz ekonomią”, Forum Czystej Energii,Forum Recyklingu, Forum RIPOK, debata ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, konferencja „Wieś Polska-WieśInnowacyjna”, konferencja „Dofinansowanie innowacji środowiskowych ze środkówUnii Europejskiej”, VI Krajowa Konferencja OchronyŚrodowiska „Polityka Ochrony Środowiska na obszarach miejskich” oraz konferencja„Gospodarka odpadami w nowych warunkach prawnych”, III Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce” orazwarsztaty i seminarium „Rynek pracy w ochronieśrodowiska”, które odbędą się w ramach Strefy Kariery.

 

Inwestycja w innowacje

Tegoroczną nowością będzie POL-ECO-SYSTEMStart-up Lab, gdzie młode firmy zaprezentująswoje propozycje innowacyjnych rozwiązań, patrząc na temat ochrony środowiska,energii odnawialnej oraz gospodarki komunalnej technologicznym spojrzeniem,wykorzystującym wypracowane przez nie rozwiązania.

 

Zwiedzanie ekspozycji POL-ECO-SYSTEM oraz udział w większości targowychwydarzeń jest bezpłatne (po rejestracji na stronie internetowej do 10.10.2016).

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here