ClientEarth wytyka błędy w projekcie ustawy o OZE

Międzynarodowa organizacja prawnicza ClientEarth wskazuje na istotne błędy w projekcie ustawy o OZE.

– W pierwszej kolejności chcielibyśmy zauważyć, że omawiany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii jest niezgodny z dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, którą ma implementować. Wprost niezgodny z artykułem 16. dyrektywy i mogący w praktyce skutkować zablokowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce jest przepis uzależniający gwarancję przyłączenia do sieci od wgranej aukcji – mówi wprost Robert Rybski, konstytucjonalista i członek Koalicji Klimatycznej, ekspert ClientEarth.

W jego opinii projekt nie zmienia też nic w zakresie utrzymania wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla współspalania biomasy z węglem.

– Wsparcia, dzięki któremu w latach 2005-2012 sektor energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych, z czego co najmniej 5 mld nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego – przypomina ekspert.

Co więcej, projekt ustawy utrzymuje niezgodny z konstytucją przepis, który nakazuje prosumentowi sprzedaż energii do sieci za 80 proc. ceny netto.

– Przepis ten narusza zasadę równości, ingeruje w prawa majątkowe i stanowi formę wywłaszczenia. Z tych powodów, przepis o 80 proc. ceny dla prosumenta powinien zostać usunięty z projektu ustawy, a ten istniejący w aktualnym prawie – zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego – wyjaśnia Robert Rybski z ClientEarth.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here