ClientEarth: Duże bloki węglowe mają mniej zanieczyszczać


Elektrownie i ciepłownie węglowe w Europie mającztery lata, aby znacznie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji dopowietrza. 31 lipca Komisja opublikowała komunikat w sprawie najnowszychregulacji unijnych dotyczących norm zanieczyszczeń z dużych obiektów spalania(tzw. BAT LCP). Polskie firmy energetyczne szukają środków na modernizacje alboliczą na uzyskanie odstępstw od nowych obowiązków.

Nowe, bardziej restrykcyjne limity emisji zanieczyszczeńzostały ujęte w tzw. konkluzjach BAT (z ang. Best Available Techniques)przegłosowanych pod koniec kwietnia tego roku. Dotyczą one wszystkich dużychobiektów spalania o mocy od 50 MW, chyba że instalacja korzysta z uzyskanychwcześniej derogacji.

Zgodnie z nowym prawem, właściciele instalacji mającztery lata – licząc od momentu publikacji konkluzji – na dostosowanieelektrowni do nowych norm. W wyjątkowych przypadkach prawo dopuszcza jednakwyjątki w postaci tzw. „odstępstw”.

– Zakładamy, żeduża liczba instalacji będzie starać się o uzyskanie odstępstwa, szczególnie,że Ministerstwo Środowiska stworzyło furtki prawne pozwalające na ichłatwiejsze zdobycie. Furtki te stoją w sprzeczności z prawem unijnym i w naszejocenie ich wykorzystanie przez organy samorządowe nie może być stosowane.Ostatecznie, to państwo polskie będzie odpowiadać za prawidłowe wdrożenieBAT-ów – mówi Małgorzata Smolak, prawnik z Fundacji ClientEarth Prawnicydla Ziemi.

ClientEarth zauważa także, że problemem przy staraniach o uzyskanieodstępstw jest bardzo zła jakość powietrza w Polsce. Organ wydający wniosek oodstępstwo stosowania dopuszczalnych wielkości emisji z konkluzji BAT –marszałek województwa bądź starosta – musi upewnić się, że nie doprowadzi to doosłabienia standardów jakości środowiska.

W Polsce przekroczenie standardów jakości powietrza występuje na znacznymterenie, w szczególnie wysokie jednak na obszarze wysoko zindustrializowanym,np. na Śląsku. W dużym stopniu pokrywa się ono z lokalizacją bloków węglowych.Energetyka węglowa jest trzecim największym źródłem emisji pyłów do powietrza wPolsce.

Analiza prawna ClientEarth Prawnicy dla Ziemi dot.zasad wdrażania BAT w Polsce

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here