Chiny walczą z niską emisją i stawiają na pompy ciepła


Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powietrzuatmosferycznym to wyzwanie, z którym boryka się nie tylko Polska. Jest torównież bardzo istotny problem w Chinach, w których od lat podejmuje się szereginicjatyw by podnieść jakość powietrza. Rząd chiński postanowił m.in. wesprzećpompy ciepła jako kluczową technologię w walce ze smogiem i niską emisjązanieczyszczeń w Pekinie.

Spośród dostępnych w Chinach technologii grzewczych pompyciepła są najbardziej efektywne, ponieważ nie obciążają dodatkowo siecielektroenergetycznej. Chińskie stowarzyszenie branżowe wspierające rozwój pompciepła (CHPA) szacuje, że w samym Pekinie w ubiegłym roku zainstalowano 180 000 sztuk pomp ciepła typupowietrze/woda, co więcej w roku 2017 przewidywane jest podwojenie tejliczby.

W Polsce pojawiła się szansa na rozwój rynkowy tej technologiize względu na konieczność wymiany kotłów węglowych złej jakości na kotły klasy5 lub inne wysokoefektywne urządzenia grzewcze w ciągu kilku najbliższych lat. Wstyczniu br. Sejmik Województwa Małopolskiego jednogłośnie przegłosowałprzyjęcie uchwały antysmogowej, która ma szansę stać się skutecznym narzędziemw walce z problemem niskiej emisji zanieczyszczeń. W myśl zapisów uchwały, w Małopolscedo końca 2022 roku wszystkie kotły, które nie są objęte żadną klasą parametrówemisyjnych muszą zostać wymienione, a do końca 2026 roku mają być usunięte zeksploatacji kotły na paliwa stałe 3 i 4 klasy. Małopolskajest pierwszym województwem, w którym władze samorządowe przyjęły uchwałęantysmogową. Wiele wskazuje na to, że podobna uchwała zostanie przyjęta niebawemrównież w województwie śląskim i w kolejnych województwach.

Według analiz PORT PC wykonanych na podstawie danychrocznych KOBIZE i typowych rozkładów zapotrzebowania ciepła, emisja pyłówzawieszonych PM 10 z kotłów na paliwa stałe jest główną przyczyną przekroczeńnorm w miesiącach zimowych (Analiza rozkładu miesięcznego zanieczyszczeń PM 10i benzo(a)piren w Polsce, P. Lachman, A. Mirowski)


Zdaniem PORT PC w miejsce zlikwidowanych kotłów węglowych częściejpowinny być stosowane pompy ciepła, które podobnie jak w Chinach mogą być kluczowymnarzędziem do walki z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Jako jednez nielicznych spośród urządzeń grzewczych nie powodują żadnej niskiejemisji zanieczyszczeń. Co więcej należą do grupy najbardziej efektywnychenergetycznie urządzeń grzewczych (o najwyższych klasach energetycznych A++,A+++) oraz pozwalają skutecznie obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.Wykorzystanie tej technologii w obszarach dużych aglomeracji miejskich i wobszarach wiejskich może przyczynić się do wyraźnej redukcji emisji pyłuzawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Choć pompy ciepła należą donajczystszych technologii ogrzewania budynków, w polskich domach stosowane sąwciąż sporadycznie. Odsetek nowych budynków jednorodzinnych z pompą ciepław układzie centralnego ogrzewania w Polsce stanowi ok. 7% (dla porównaniaw Szwecji odsetek ten wynosi 90%, w Szwajcarii czy Austrii ok. 80%). Zamiarpolskiego rządu stworzenia specjalnych taryf energetycznych dla urządzeńgrzewczych, w tym pomp ciepła, jest krokiem przybliżającym zwiększeniezastosowania tych urządzeń w Polsce. Przykład Chin pokazuje, że pompyciepła również w Polsce mogą stać się kluczową technologią w walcez problemem niskiej emisji zanieczyszczeń.


PORT PC

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here