CEZ Towarowy Dom Maklerski nowym członkiem TGE

CEZ Towarowy Dom Maklerski został nowym członkiem Towarowej Giełdy Energii oraz Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych. Swoją działalność rozpoczął na rynku energii elektrycznej oraz praw majątkowych.

CEZ Towarowy Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w zakresie nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek, w tym dokonuje rozliczeń transakcji zleceniodawców i prowadzi rachunki oraz rejestry towarów giełdowych w obrocie giełdowym.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie nowych podmiotów obrotem zarówno energią elektryczną, jak i gazem. Zgłasza się do nas wiele firm zagranicznych, które aktywnie działają na rynkach europejskich. Dlatego tak ważne dla rozwoju branży jest uchwalenie pakietu ustaw energetycznych, które stwarzają warunki do pełnej liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce – powiedział Ireneusz Łazor, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Rynek towarów na TGE cały czas się rozwija. Obecnie Giełda prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB), gazu (RTTg oraz RDNg) oraz Rynek Praw Majątkowych.

– CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. działa w oparciu o ustawę o giełdach towarowych i rozpoczyna działalność maklerską w zakresie określonym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług dla Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” Sp. z o.o. oraz Elektrowni Skawina S.A. – podmiotów należących do grupy kapitałowej CEZ a.s., a docelowo planuje świadczyć usługi również dla innych podmiotów. W przyszłości Spółka zamierza również działać na parkiecie związanym z obrotem gazem – powiedział Witold Pawłowski, dyrektor generalny Spółki CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Rozliczanie transakcji przez IRGiT jest gwarancją zapłaty za sprzedany towar.

Domy maklerskie mogą zostać członkiem Towarowej Giełdy Energii dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 9 sierpnia 2010 r. i zmianie ustawy o akcyzie. Zgodnie z jej zapisami wszystkie domy maklerskie mogą zostać członkami Towarowej Giełdy Energii i reprezentować swoich klientów. Znowelizowana ustawa zwolniła także domy maklerskie z obowiązku posiadania koncesji na obrót energią na giełdzie towarowej.

Oprócz towarowego domu maklerskiego utworzonego przez CEZ a.s. na TGE działają obecnie następujące domy maklerskie: DM BOŚ SA, Noble Securities SA, Trigon DM oraz IDM SA.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here