Ceny referencyjne OZE: jest projekt rozporządzenia na 2017 rok


Ministerstwo Energiiopublikowało projekt rozporządzenia dot. cen referencyjnych dla instalacji OZEna 2017 rok. Zmiany w stosunku do ubiegłego roku dotyczą m.in. hybryd,współspalania i fotowoltaiki. Uwagi do projektu można przesyłać do 1 lutego br.

Rozporządzenie określa cenę referencyjną, czyli maksymalnącenę za 1 MWh, za jaką w 2017 roku może zostać sprzedana przez wytwórców wdrodze aukcji energia elektryczna z instalacji OZE.

W porównaniu do cen referencyjnych ustalonych wrozporządzeniu na 2016 roku zmianie uległy ceny referencyjne m.in. dla:

 • instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: z 305 do 405 zł/MWh
 • instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: z 335 do 365 zł/MWh
 • instalacji wykorzystujących do wytwarzaniaenergii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany wdedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego: z 310 do 325 zł/MWh
 • instalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większejniż 50 MW w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wwysokosprawnej kogeneracji: z 435 do 450 zł/MWh
 • instalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większejniż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt wdedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wwysokosprawnej kogeneracji: z 420 do 435 zł/MWh
 • instalacji wykorzystujących energię wiatru nalądzie, o mocy do 1 MW: z 300 do 375 zł/MWh
 • instalacji wykorzystujących energię wiatru nalądzie, o mocy powyżej 1 MW: z 385 na 350 zł/MWh
 • instalacji wykorzystujących wyłącznie energiępromieniowania słonecznego, o mocy do 1 MW: z 465 na 450 zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, o mocy powyżej 1MW: z 445 na 425 zł/MWh
 • instalacji hybrydowych o łącznej mocy do 1 MW: z300 do 470 zł/MWh
 • instalacji hybrydowych o łącznej mocy powyżej 1MW: z 430 do 405 zł/MWh

 

Uwagi do projektu rozporządzenia można nadsyłać do 1 lutegobr.

 

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych OZE

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here