CEEP przeciwny podejmowaniu decyzji dot. energii i klimatu

Rada Europejska, zbierająca się 20 i 21 marca 2014 roku, nie powinna podejmować decyzji odnoszących się do energii i klimatu i związanych z nimi nowych celów.- czytamy w memorandum skierowanym przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners ( CEEP) Pawła Olechnowicza do Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya.

Zdaniem Pawła Olechnowicza pakiet regulacyjny dotyczący energii i klimatu do roku 2030, zaproponowany przez Komisję Europejską 22 stycznia 2014 roku, powinien być przedmiotem dogłębnej dyskusji przez państwa członkowskie, zaś decyzje powinne być podejmowane przez nowo wybrany Parlament Europejski, nową Komisję Europejską oraz w nowym układzie przez Radę Europejską.

CEEP podkreśla, że ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny wskazuje na potrzebę redefinicji polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zharmonizowania jej z polityką ekonomiczna i socjalną UE. Obecnie największym wyzwaniem dla wspólnoty jest bowiem powrót do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Przeszkodą mogą być rosnące w Europie- w relacji do globalnych konkurentów- ceny energii. CEEP wskazuje, że zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym i dlatego trzeba przeciwdziałać mu w sposób globalny, oczekując współodpowiedzialności nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale też USA, Chin i Rosji. Postuluje też nowe podejście do ETS-u.

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here