CBOS: Polacy chcą energetyki opartej na OZE


Odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się największymzaufaniem Polaków – wynika z raportu CBOS opracowanego we współpracy z CollegiumCivitas. Energetyka odnawialna jest również wskazywana jako najbardziejperspektywiczna. Konwencjonalna energetyka cieszy się poparciem zdecydowaniemniejszej części społeczeństwa.

 

Opracowany przez CBOS iCollegium Civitas raport „Polacy o źródłachenergii, polityce energetycznej i stanie środowiska” to pierwsze takszerokie i kompleksowe ujęcie stanu świadomości energetycznej i ekologicznej społeczeństwapolskiego. Jak podkreślają autorzy raportu, mimo że politykaenergetyczna oraz polityka ekologiczna państwa są często traktowane jakoobszary decyzyjne wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej,zarezerwowanej dla wąskiego kręgu ekspertów, to trzeba pamiętać, że skutkidecyzji w tych obszarach mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia i poczuciebezpieczeństwa obywateli. „Na podstawie wyników naszych badań można postawićtezę, że Polacy mają już ukształtowaną ogólną świadomość energetyczną, obejmującązarówno preferencje dotyczące rozwoju źródeł energii, jak też opinie związane zpolityką klimatyczną” – czytamy w raporcie.

 

Polacy niezmiennie wybierają OZE

Kwestia społecznegozaufania do źródeł energii jest analizowana pod kątem ich bezpieczeństwa orazperspektywiczności. W obydwu wymiarach najwyższe wskaźniki zaufania – ponad 80proc. – uzyskują odnawialne źródła energii (OZE). W elektroenergetycekonwencjonalnej dominującą pozycję zajmuje węgiel (kamienny i brunatny łącznie),który uzyskuje znacząco niższe oceny: w aspekcie bezpieczeństwa –około 50 proc., zaś pod względem perspektywiczności – około 30 proc. Wprzypadku paliwa jądrowego proporcje wskaźników zaufania są odwrotne niż wodniesieniu do węgla: bezpieczeństwo tego źródła energii pozytywnie ocenia 24proc. badanych, zaś perspektywiczność – 52 proc.

 

Co ciekawe, porównaniuz badaniem z roku 2015, zaufanie do węgla spadło w obydwu wymiarach aż o 10punktów procentowych. Z kolei zaufanie do OZE utrzymuje się na tym samym,bardzo wysokim poziomie.

 

Społeczny wizerunekźródeł pozyskiwania energii znajduje odzwierciedlenie w preferencjach Polakówdotyczących pożądanych kierunków rozwoju energetyki. Najliczniej reprezentowany(50 proc.) jest pogląd, że polityka w tym zakresie powinna koncentrować się narozwijaniu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Blisko dwie piąte(39 proc.) badanych optuje za równomiernym wykorzystywaniem źródeł odnawialnychi nieodnawialnych, natomiast zwolennicy postawienia przede wszystkim na źródłanieodnawialne są w zdecydowanej mniejszości – pogląd ten podziela tylko 5 proc.

 

Coraz więcej osób chce wytwarzać energię zostać prosumentem

Wśród Polakówrośnie zainteresowanie energetyką prosumencką.Zainstalowanie urządzeń umożliwiających korzystanie zodnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym w ciągu najbliższych2–3 lat rozważa łącznie 22 proc. proc. badanych, przy czym 7 proc. w sposóbzdecydowany. Osoby te zainteresowane są przede wszystkim wytwarzaniem energiina własne potrzeby: 72 proc. spośród nich deklaruje chęć wytwarzania na własnyużytek energii cieplnej, 46 proc. – energii elektrycznej. Tylko niespełna codziesiąta osoba wśród zainteresowanych energetyką prosumencką (9 proc.)deklaruje zamiar odsprzedawania energii elektrycznej do sieci, po godziwejcenie.

 

 

Zmiana klimatu poważnym problemem

Istotnym elementem świadomościenergetycznej jest postrzeganie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi.Blisko trzy czwarte badanych ocenia, że zagrożenia środowiska naturalnego związanez ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla do atmosfery są bardzo ważnymproblemem. Kwestię zapewnienia czystego powietrza – poprzez zmniejszeniezapylenia oraz ograniczenie emisji związków siarki i azotu – 68 proc. badanychpostrzega jako bardzo ważną.

 

 

Raport „Polacy o źródłach energii, polityceenergetycznej i stanie środowiska” [PDF]

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here