CBOS: 22 proc. Polaków rozważa instalacje OZE w swoich domach


Zainstalowaniew ciągu najbliższych 2–3 lat urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnychźródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym rozważa 22 proc. Polaków -wynika z badania CBOS “Polacy o oszczędzaniu energii i energetyceobywatelskiej”.

 

Badanieprzeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach21–28 stycznia 2016 r. na liczącej 992 osoby reprezentatywnej próbie losowejdorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano we współpracy z CollegiumCivitas.

 

“Zdecydowanie”nie planuje instalacji ozowych – 39 proc. ankietowanych, zaś 32 proc. zadeklarowało,że “raczej” nie planuje zastosowania takich urządzeń.

 

Osoby zgrupy, która deklaruje instalacje OZE, zainteresowane są przede wszystkimwytwarzaniem energii na własne potrzeby: 72 proc. deklaruje chęć wytwarzaniaenergii cieplnej, 46 proc. – energii elektrycznej. Tylko niespełna jednadziesiąta osób zainteresowanych energetyką prosumencką (9 proc.) deklaruje chęćodsprzedawania energii elektrycznej do sieci, po godziwej cenie.

 

Osobyrozważające samodzielne produkowanie energii cieplnej zdecydowanie preferują wtym zakresie kolektory słoneczne (76 proc.) . Badani mający zamiar wytwarzaćenergię elektryczną w dziedzinie instalacji nastawiają się przede wszystkim napanele fotowoltaiczne (73 proc.).

 

Możliwośćinstalacji odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczymczęściej biorą pod uwagę mieszkańcy wsi (26 proc.) niż miast. Rozwiązanie takiecieszy się największym zainteresowaniem osób pracujących w prywatnychgospodarstwach rolnych (36 proc.).

 

Jak wynika zbadań, 75 proc. ankietowanych ogrzewa swoje mieszkanie lub dom przywykorzystaniu indywidualnego systemu ogrzewania domu (kotły węglowe, gazowe,olejowe; piece, system ogrzewania kominkowego), 15 proc. korzysta z miejskiejsieci ciepłowniczej, 5 proc. przy wykorzystaniu indywidualnego źródła wmieszkaniu(np. grzejnik elektryczne, kominek).

 

Systemyindywidualne zdecydowanie dominują na wsi (93 proc.). W miastach zauważalnyjest większy udział miejskiej sieci ciepłowniczej, wzrastający wraz z ichwielkością. W największych miastach udział systemów indywidualnych spada do 32proc., największy odsetek mieszkańców deklaruje ogrzewanie za pośrednictwemmiejskiej sieci ciepłowniczej (43 proc.), a relatywnie znaczący udział mająindywidualne źródła ciepła w mieszkaniu, np. grzejniki elektryczne, kominek (13proc.) i kotłownie gazowe zlokalizowane w bloku (10 proc.).

 

Blisko dwietrzecie ogółu badanych(64 proc.) twierdzi, że budynki, w których mieszkają, sądodatkowo ocieplone. Stosowanie termoizolacji w budynkach częściej deklarująmieszkańcy miast małych i średniej wielkości (od 66 proc. do 71 proc. wskazań),nieco rzadziej natomiast osoby mieszkające na wsi i w największych miastach(odpowiednio: 59 proc. i 57 proc.).

 

CBOSwskazał, że z uzyskanych deklaracji wynika, iż termoizolacja budynkówmieszkalnych najbardziej rozpowszechniona jest w województwie opolskim (83proc.), najmniej docieplonych budynków jest natomiast w województwiedolnośląskim (54 proc.).

 

Kolejnymelementem wpływającym na ograniczenie zużycia energii cieplnej są nowoczesneokna, zapewniające izolację termiczną. Posiadanie tego rodzaju okien w swoimmieszkaniu lub domu deklaruje 84 proc. badanych.

 

Spośródtych, którzy obecnie nie mają w domu nowoczesnych okien, jedynie 18 proc.deklaruje chęć ich wymiany w ciągu najbliższych 12 miesięcy; częściej wporównaniu z innymi deklarację taką składają osoby pozytywnie oceniające własnewarunki materialne.

 

Jak wskazująautorzy badania zdecydowana większość Polaków deklaruje oszczędne korzystanie wdomu z energii elektrycznej. Niemal wszyscy twierdzą, że wyłączają światłowychodząc z pomieszczenia (95 proc.), niewiele mniej osób używaenergooszczędnych żarówek (87 proc.) lub sprzętu AGD i RTV o niskim zużyciuenergii elektrycznej (88 proc.).

 

Oszczędzanieenergii elektrycznej poprzez używanie energooszczędnego sprzętu, żarówek lubwyłączanie zbędnego oświetlenia w zdecydowanie mniejszym stopniu praktykowanejest w pracy niż w domu.

 

20 lutego2015 r. uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zawierała onatzw. poprawkę prosumencką, która – dzięki systemowi wsparcia w postaci taryfgwarantowanych – umożliwiałaby obywatelom i małym firmom bezpieczneinwestowanie w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 10 kW.Ustawa miała zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., jednak 31 grudnia 2015podpisana została jej nowelizacja, opóźniająca wejście w życie przepisów o półroku, czyli do 1 lipca 2016 r.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here