Burmistrz Londynu ogłasza długofalową strategię środowiskową miasta. Nie porusza przy tym jednak problemu ubóstwa energetycznego w mieście


SadiqKhan, burmistrz Londynu, ogłosił w piątek długofalową politykę środowiskowąmiasta, która ma na celu między innymi redukcję odpadów oraz emisji gazówcieplarnianych do zera do 2050 roku. Pomimo ambitnych założeń programu,burmistrz miasta spotkał się ze sporą krytyką ze strony obserwatorów.


BurmistrzLondynu zapowiedział utworzenie najczystszego i najbardziej zielonego miasta naświecie, co zostało odzwierciedlone w opublikowanej i przekazanej dokonsultacji społecznych strategii środowiskowej. Jakkolwiek zaprezentowaneprzez niego plany ochrony przyrody w mieście nie byłyby szczytne, obserwatorzyi opozycja skrytykowali go za niedotrzymanie jednej z ważniejszych obietnic dlamieszkańców Londynu. Khan już w 2106 roku zapowiedział utworzenie miejskiegoprzedsiębiorstwa energetycznego działającego na zasadzie non-profit, któremiałoby sprzedawać mieszkańcom energię elektryczną i gaz po cenie niższej, niżobecnie oferują prywatne firmy. Według opublikowanej właśnie strategii, dostawaenergii elektrycznej dla mieszkańców nadal zostanie w rękach sektoraprywatnego. 

LauraHill, przedstawicielka grupy Switched On London krytykuje działania burmistrza– Ze wszystkich jego śmiałych obietnic,Khan rezygnuje z najbardziej odważnego kroku jaki mógł podjąć na rzecz walki zubóstwem energetycznym w Londynie, tracąc najlepszą okazję do obniżeniarachunków mieszkańców za energię elektryczną.

Strategiaśrodowiskowa dla Londynu zakłada między innymi zagospodarowanie przynajmniejpołowy miasta na tereny zielone,  z czegoczęść ma stanowić siedliska dla dzikich zwierząt. Poza tym, miasto ma sprzyjaćrozwojowi zielonych dachów oraz ogrodów wertykalnych umieszczanych na ścianachbudynków.  Khan tym samym chce stworzyćpierwszy na świecie tak zwany National Park City (miejski park narodowy). Jużtego samego dnia Khan poinformował o utworzeniu funduszu na te działania wwysokości 9 mln GBP, przy czym pierwszy milion funtów z tego funduszu zostanieod razu udostępniony na wsparcie lokalnych grup działania w rozwoju terenówzielonych. Mieszkańcy wiązali duże oczekiwania z polityką środowiskowąburmistrza Khana licząc na to, ze rozwiąże ona również ich problem z wysokimistawkami za energię elektryczną, prowadzącymi do ubóstwa energetycznego.

Rynekenergetyczny w Londynie jest od dawna niekonkurencyjny, zdominowany przez 6prywatnych spółek, których praktyki cenowe i nieuczciwej konkurencji byływielokrotnie krytykowane przez organy publiczne. Większość konsumentów maniewielkie zaufanie do swojego dostawcy, ale też niewystarczającą ilość wiedzyo istniejących taryfach i swoim zużyciu energii żeby go zmienić. Utworzeniespółki publicznej sprzedającej energię elektryczną i gaz mieszkańcom miałobyzapewnić nie tylko tańszą energię, ale również transparentną i łatwo dostępnąwiedzę i pomoc dla mieszkańców.

Podobnysystem, nazwany Robin Hood Energy,został wcześniej wprowadzony w dwóch brytyjskich miastach: Nottingham iBristol. Poskutkowało to utworzeniem spółki, która zaopatruje mieszkańcówmiasta w energię pochodzącą z farm słonecznych, spalarni śmieci lub zakupionąpo dobrych cenach z rynku. Rada miasta Nottingham zauważyła, że pierwszy klientnowoutworzonej spółki miejskiej obniżył swoje średnie roczne rachunki zaenergię elektryczną z 2 000 na 1 400 funtów.

Krajowy rynek energetyczny wWielkiej Brytanii został dotknięty stale zmieniającymi się rządowymiregulacjami oraz obcięciem subsydiów– powiedział Alan Clark, radny miasta Nottingham zajmujący się energią izrównoważonym rozwojem. – W ostatnichlatach rachunki na energię elektryczną znacząco wzrosły, gdyż 6 głównym spółekżądnych zysku wykorzystują swój monopol. Postanowiliśmy podjąć stanowcze krokiskutkujące utworzeniem programu Robin Hood Energy tak, aby energia elektrycznabyła dostarczana mieszkańcom Nottingham na możliwie najniższą cenę, nie dlazysku, a dla ludzi.

BurmistrzLondynu od dawna zapowiadał zajęcie się problemem ubóstwa energetycznego miastaw podobny sposób. Przedstawiciele Partii Zielonych wezwali władze miasta doprzestawienia analiz ekonomicznych, na podstawie których wycofał się zutworzenia miejskiej spółki energetycznej.

Londyn nie potrzebujekolejnych działań PR-owych– dodała Laura Hill ze Switched On London – potrzebujemypublicznej spółki, która będzie demokratycznie zarządzana przez i dlaLondyńczyków. Sadiq powiedział, że Londyn może zostać liderem w sprawachklimatycznych. Jednak opublikowana strategia pokazuje, że nie ma żadnegozamiaru przewodzić, a nawet stać na tym samym poziomie co inne miastaeuropejskie, w sprawach związanych z czysta energią

Link do strategiiśrodowiskowej Londynu: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/draft_environment_strategy_-_executive_summary.pdf

Agata Skrzypczyk

fot.Pixabay 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here