Branża wiatrowa potrzebuje stabilizacji i przewidywalności


Branża energetyki wiatrowej w Polsce jest bardzokonkurencyjna. Nie potrzebuje dotacji, ale stabilizacji i przewidywalności – uważaJoão Manso Neto, prezes EDP Renewables. Moc zainstalowanych w naszym kraju farmwiatrowych przekracza 5,6 GW. Nowa ustawa, która wprowadza ograniczenia wodległości turbiny wiatrowej od zabudowań, sprawi, że możliwości obszaroweinwestycji zostaną znacznie ograniczone.

 

– Potencjał rozwoju OZE jest duży na całym świecie. Kilkadni temu spotkaliśmy się z bardzo ciekawą ofertą w Meksyku. Patrzymy także naIndie i Chiny. Europa rośnie nieco wolniej w segmencie lądowych farmwiatrowych, za to szybciej przybywa farm morskich. Przyszłość będzie należałado OZE, bo są to źródła ekologiczne i bardzo konkurencyjne – ocenia w rozmowiez agencją Newseria Biznes João Manso Neto, prezes EDP Renewables, światowegolidera w zakresie energetyki odnawialnej.

 

EDP Renewables jest jednym z największych producentówenergii wiatrowej w Polsce. Ma siedem farm wiatrowych, m.in. w Wielkopolsce, wwojewództwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach. Prezesfirmy zapewnia, że Polska jest dla niej bardzo ważnym rynkiem.

 

– Mamy zainstalowane ok. 418 MW w farmach wiatrowychzlokalizowanych w kilku regionach Polski – mówi João Manso Neto. –Rozpoczynając biznes w danym kraju, przede wszystkim patrzymy na to, czyinwestowanie w odnawialne źródła energii w tym miejscu ma sens. Tak też było wprzypadku Polski, która ma dobre warunki dla rozwoju energii wiatrowej, azapotrzebowanie na energię będzie rosło w średniej perspektywie – wskazuje.

 

Obecnie udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciuenergii elektrycznej w Polsce wynosi od ok. 13 do 15 proc. Największe szanse naspełnienie unijnych celów w zakresie OZE (zwiększenie udziału do 20 proc.)dawał rozwój energetyki wiatrowej. Na koniec I półrocza 2016 roku dane UREwskazywały, że moc elektrowni wiatrowych sięgnęła 5,6 GW w całkowitej mocy OZEprzekraczającej 8,2 GW. Poza elektrowniami wiatrowymi inne źródła zielonejenergii stanowią w naszym kraju niewielki odsetek.

 

– Nasza branża w Polsce jest już bardzo konkurencyjna, niepotrzebujemy więc dotacji, ale stabilizacji i przewidywalności – przekonujeprezes EDP Renewables. – Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stalerośnie. W krajach, które mają stabilne i przewidywalne prawo w tym zakresie,wzrost rynku jest ogromny.

 

Jeszcze niedawno prognozy wskazywały, że jeśli energetykawiatrowa w Polsce będzie się rozwijać w podobnym tempie co obecnie, to w 2020roku ich zainstalowana moc sięgnie od 9 do nawet 13 GW. Nowa ustawa odległościowamoże znacznie ograniczyć ten wzrost. Wiatraki nie będą mogły powstawać wodległości od zabudowań sięgającej dziesięciokrotnej wysokości elektrowni.

 

– Patrzymy na Polskę w perspektywie długoterminowej. Odnawialneźródła będą coraz ważniejsze w polskim miksie energetycznym. Nie zamierzamy sięwięc wycofywać z tego rynku. Być może w niektórych projektach sprzedamy naszemniejszościowe udziały. To jednak nie oznacza, że naszą intencją jestopuszczenie polskiego rynku – deklaruje João Manso Neto.

 

 

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here