Branża: W systemie stanowienia prawa dot. OZE brakuje przejrzystości

Działania rządu ws. nowych regulacji prawnych dla energetyki odnawialnej doprowadziły do bardzo złej sytuacji na rynku – uważa koalicja 36 organizacji gospodarczych i społecznych, która przyjęła wspólne stanowisko w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Koalicja zwraca uwagę na brak przejrzystości w systemie stanowienia prawa dotyczącego OZE.

Odwołując się do najnowszej koncepcji projektu ustawy o OZE z września br., koalicja organizacji stwierdza, że jest to krok wstecz we wdrożeniu prawa UE w Polsce w stosunku do projektu ustawy Ministerstwa Gospodarki z października 2012 roku oraz zaprzepaszczenie 3 lat pracy. Zaproponowany we wrześniu system wsparcia oparty na aukcjach na energię z OZE podniesie znacznie ryzyko inwestycyjne i ograniczy konkurencję, co skutkować będzie także znaczącym podwyższeniem kosztów realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok i wzrostem ryzyka niezrealizowania celu.

Organizacje odnoszą się krytycznie zarówno do próby ograniczenia szans rozwoju dla bardziej zrównoważonych środowiskowo technologii OZE i mniejszych podmiotów na rynku OZE oraz marginalizowania energetyki prosumenckiej, jak i do kolejnej próby wydłużenia okresu wysokiego wsparcia dla technologii współspalania biomasy z węglem. W przypadku uchwalenia ustawy o OZE w wersji wrześniowej spodziewać się można pogłębianie w Polsce trendu dominacji korporacji energetycznych kosztem pozostałych uczestników rynku – p. tabela.
 

 

Próba pozbawienie uzgodnionego wcześniej wsparcia dla mikroinstalacji OZE oraz zmniejszanie szans rozwoju małych instalacji jest poważnym ciosem w budowanie zaufania obywateli do państwa.

Sygnatariusze stanowiska podkreślają, że ważą się losy nie tyle systemu wsparcia, ale też przyszłego modelu energetyki odnawialnej w Polsce i ostrzegają przed negatywnymi skutki dla rynku OZE, rynku pracy, przemysłu i rozwoju regionalnego. Wzywają m.in. do zwiększenie społecznej kontroli nad pracami nad ustawą i przejrzystego włączenia w prace legislacyjne ekspertów, powrotu do koncepcji ustawy z października 2012 roku oraz przyjęcia przez rząd oficjalnego harmonogramu prac gwarantującego skierowanie w br. do Sejmu ustawy, która zapewni zrównoważony rozwój OZE.

 

Wśród sygnatariuszy listu znalazły się m.in.: PORT PC, ZP FEO, SPIUG, Koalicja Klimatyczna, Klaster 3×20, PT PV.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here