Branża grzewcza chce jak najszybszego uchwalenia ustawy o OZE

Od kilku miesięcy toczy się dyskusja na temat kształtu i zapisów zawartych w projekcie ustawy o OZE. We wspólnym stanowisku SPIUG, PORT PC, PSPC i Klaster 3×20 z 20 sierpnia 2012 roku wyrażone zostało zaniepokojenie faktem braku mechanizmów dotyczących wytwarzania ciepła w oparciu o OZE w projekcie ustawy. Jednak mimo tego organizacje branży grzewczej zaproponowany projekt określają jako bardzo odważny czy wręcz rewolucyjny, jeśli chodzi o rozwój wytwarzania energii elektrycznej w rozproszonych OZE. Dlatego aby nie opóźniać procesu legislacyjnego sygnatariusze tego stanowiska – wspólnie z SGGiK, PIB i ZP FEO – zadeklarowali, że w przyszłym roku wystąpią z inicjatywą stworzenia w Polsce – wzorem np. Niemiec, Szwecji czy Szwajcarii – osobnej regulacji prawnej dotyczącej tylko wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii. Z inicj

Organizacje związane z branżą grzewczą oczekują na niezwłoczne uchwalenie ustawy o OZE. „Pomimo zawartych w projekcie pewnych niedoskonałości, które można w prosty sposób szybko usunąć, zapewniając spójność zawartych w tym akcie prawnym zapisów, z nadzieją przyjmujemy fakt skierowania projektu ustawy o OZE do Rady Ministrów i z zadowoleniem witamy niektóre nowe elementy systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej, wprowadzone do aktualnej wersji projektu ustawy” – czytamy we wspólnym stanowisku siedmiu organizacji branży grzewczej: Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC) i Stowarzyszenia Klaster 3×20, Polska Korporacja Techniki SGGiK, Polskiej Izby Biomasy i Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

 

Wspólne Stanowisko 7 organizacji branży grzewczej ws. przedłużania się prac nad wprowadzeniem ustawy o OZE

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here