Branża ciepła z OZE zadowolona ze zmian w Prosumencie

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” obejmujące 14 firm i organizacji jest zadowolone ze zmian w programie priorytetowym Prosument, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konsorcjum ze szczególnym uznaniem przyjęło modyfikacje wskazujące na możliwość dofinansowania zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji ciepła z OZE. Jak podkreślają przedstawiciele branży ciepła z OZE, wcześniejszy zapis wskazujący konieczność zakupu i instalowania urządzeń OZE do produkcji ciepła tylko razem z zakupem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej był niekorzystny dla potencjalnych beneficjentów programu (podwyższał koszt inwestycji, ograniczał wybór i konkurencję na rynku) oraz zwiększał koszty osiągnięcia efektu ekologicznego. Wymóg ten, w sposób sztuczny faworyzował zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej, także tam gdzie nie są one rozwiązaniem celowym i optymalnym – uważa konsorcjum i jednocześnie zwraca uwagę na generalną zasadność promowania prosumenckich systemów hybrydowych składających się z różnych OZE i tworzenia mikrosieci cieplno-elektrycznych, o ile decyzje inwestorskie opierają się na racjonalnych i indywidulanych przesłankach, i nie są wymuszane drogą administracyjną.

Wprowadzona zmiana w programie Prosument umożliwiająca wsparcie inwestycyjne dla indywidualnych mikroinstalacji OZE do wytarzania ciepła jest szczególnie aktualna w sytuacji, gdy jest już wiadomo, że ustawodawca w ustawie o OZE przewidział wsparcie eksploatacyjne tylko dla źródeł energii elektrycznej z OZE. Wyłączając jednocześnie jakiejkolwiek wsparcie dla wytwarzania ciepła z OZE poza systemami ciepłowniczymi i źródłami ko generacyjnymi – podkreślają przedstawiciele konsorcjum.

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” powstało 25 czerwca 2015r. w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy przemysłowe i organizacje: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch Sp. z o.o., Thermaflex, Vaillant, Viessmann, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here