Bosch: Budynki plusenergetyczne to przyszłość


Poprawa efektywności energetycznej to konieczność, a ogromną rolę w tym procesie mają do odegrania globalne korporacje, politycy i społeczeństwo – uważa koncern Bosch, w którym powołano nowy dział Energy and Building Solutions.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2035 roku udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych wzrośnie do 30 proc. Pozostałe 70 proc. potrzeb energetycznych będzie zaspokajanych w sposób konwencjonalny. Konwencjonalne źródła energii są jednak na wyczerpaniu, więc ich ceny będą rosnąć, a dodatkowo korzystanie z nich negatywnie wpływa na klimat naszej planety.

– Tylko poprzez radykalną poprawę naszych osiągnięć w dziedzinie efektywności energetycznej możemy obniżyć zużycie prądu, zabezpieczyć dostawy, obniżyć koszt korzystania z odnawialnych źródeł energii i zamortyzować podwyżki cen energii dla konsumentów i użytkowników komercyjnych. Brak poświęcenia należytej uwagi tej kwestii będzie oznaczać szkody dla środowiska, przemysłu, konsumentów oraz całego społeczeństwa. Co więcej na niższym zużyciu energii skorzystają nie tylko społeczeństwa i środowisko, ale także przedsiębiorstwa – zauważa dr Volkmar Denner, prezes Zarządu Robert Bosch GmbH .

„Fundamentem każdej strategii zwiększenia efektywności energetycznej jest zaawansowana technologia. Bardzo ważne są też zachowania i postawy ludzi, dlatego efektywność energetyczna musi zająć trwałe miejsce w świadomości społeczeństwa. Tylko w ten sposób możliwe stanie się upowszechnienie szerokiego wykorzystania zaawansowanych technologii, które są nie tylko warunkiem efektywności energetycznej, ale także źródłem szans ekonomicznych” – czytamy w komunikacie firmy Bosch.

– Według naszych oczekiwań efektywność energetyczna będzie jednym z głównych czynników sukcesu w przyszłej działalności firmy Bosch. Niemal wszystkie nasze działy pracują nad technologiami i usługami, które pomagają klientom zwiększyć efektywność energetyczną. Już dziś Bosch osiąga ponad 40 proc. swoich obrotów ze sprzedaży technologii i produktów, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych – podkreśla dr Volkmar Denner.

Dlatego Bosch podejmuje szereg prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Dobrym przykładem wykorzystania w tym celu zaawansowanej technologii są prace nad innowacyjnymi technologiami budowlanymi

Dzięki nowoczesnej technologii grzewczej już teraz jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużo energii. W przypadku budynków komercyjnych widoczne są szczególnie duże możliwości podniesienia efektywności energetycznej wynikające z włączenia zewnętrznych dostawców usług związanych z zarządzaniem budynkiem.

Nowy dział firmy Bosch, Energy and Building Solutions, kieruje swoją ofertę do branży kontraktowania energii. Specjalizuje się w koncepcjach zintegrowanych dla obiektów przemysłowych. Jego podstawowym zadaniem jest przeniesienie doświadczenia zdobytego we własnych obiektach Bosch na możliwości biznesowe.

Według koncernu drogą ku przyszłości są domy plusenergetyczne, czyli takie, które produkują więcej energii, niż same są w stanie zużyć. W ramach zrealizowanego ostatnio projektu demonstracyjnego Bosch udowodnił, że stworzenie takiego domu, przy zastosowaniu aktualnie dostępnych technologii, jest możliwe i do tego osiągalne cenowo. Podobnie jak w przypadku sektora przemysłowego, domy plusenergetyczne muszą opierać się na zintegrowanych koncepcjach obejmujących nowe metody produkcji elektryczności i ciepła (np. pompy ciepła) i inne efektywne technologie dla budynków (np. zapewniające optymalną wentylację) oraz energooszczędny sprzęt AGD klasy A+++. W optymalizacji zużycia energii przez mieszkańców mogą pomóc także ekonomiczne urządzenia do magazynowania energii.

Wszystkie innowacyjne rozwiązania Bosch mają swoje korzenie w pracach badawczo-rozwojowych (R&D). Zatrudniając ponad 40 000 badaczy w ponad 80 placówkach na świecie, Bosch przeznacza ponad 45 proc. swojego budżetu na działalność badawczo-rozwojową nad technologiami, które chronią środowisko i zasoby naturalne. W 2012 roku budżet na działalność badawczo-rozwojową wyniósł około 4,8 miliarda euro, co stanowiło przeszło 9 proc. obrotów firmy. W tym samym roku Bosch opatentował na całym świecie ponad 4800 wynalazków.

– Innowacyjność jest częścią kodu DNA firmy Bosch. Jesteśmy przekonani, że technologie, które proponujemy my oraz inni producenci, mogą mieć znaczący wkład w podniesienie efektywności energetycznej. Jednak rozwiązania technologiczne, aby były skuteczne, musza zostać przyjęte i powszechnie zaakceptowane przez społeczeństwa, a to wymaga zapewnienia sprzyjających warunków również przez polityków. Podnoszenie efektywności energetycznej musi zająć trwałe miejsce w świadomości każdego z nas i powinno stać się istotną kwestią przy codziennym podejmowaniu decyzji zakupowych przez przedsiębiorstwa i konsumentów. Tylko wtedy społeczeństwo skorzysta ze wszystkich zalet efektywnego wykorzystania energii – podsumowuje dr Volkmar Denner.

Redakcja reo.pl

Dom plusenergetyczny produkuje więcej energii, niż zużywa, fot. Bosch

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here