BOŚ na inwestycje prośrodowiskowe w 2015 r. udzielił ok. 2,4 mld zł kredytów


Bank OchronyŚrodowiska na inwestycje prośrodowiskowe udzielił w zeszłym roku ponad 4,6 tys.kredytów na kwotę ponad 2,4 mld zł – wynika z raportu opublikowanego przezbank. Na wsparcie OZE udzielono łącznie ok. 3 tys. pożyczek na ok. 1,7 mld zł.

 

Jak czytamyw raporcie zamieszczonym na stronie internetowej banku, w porównaniu do 2014 r.bank udzielił o ponad jedną czwartą pożyczek więcej. W zdecydowanej większościkredyty udzielane też były przedsiębiorcom (93 proc.).

 

Finansowanieodbywało się głównie przez kredyty komercyjne. Wśród kredytów preferencyjnychdominowały kredyty z dotacją udzielane w ramach współpracy z NFOŚiGW w tymkredyty na wsparcie OZE w ramach programu Prosument.

 

“W 2015r., we współpracy z NFOŚiGW, bank udzielił ponad 2200 kredytów o łącznej wartościblisko 71 mln zł. Równie ważna była współpraca z Wojewódzkimi FunduszamiOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, kredyty udzielane wewspółpracy z wojewódzkimi funduszami przeznaczone są na realizacjęprzedsięwzięć, które wypełniają założenia regionalnej polityki ekologicznej.Dlatego w każdym z województw warunki kredytów są inne, zróżnicowane co dodostępnej formy dofinansowania. Współpraca z WFOŚiGW zaowocowała w BOŚ w 2015r. zawarciem blisko 1700 umów kredytowych na łączną kwotę przekraczającą 57 mlnzłotych” – wyjaśnił w komunikacie rzecznik banku Piotr Lemberg.

 

W raporcieBOŚ informuje, że w ubiegłym roku finansował głównie projekty z dziedzinyochrony powietrza (ponad 86 proc.) – wsparcie odnawialnych źródeł energii izrównoważonego budownictwa. Na dalszym miejscach znalazło się wsparcie dlaochrony wód (ponad 6 proc.), ochrona powierzchni ziemi (0,3 proc.) i pozostałe(ponad 6 proc.).

 

Na wsparcieOZE bank udzielił w 2015 r. blisko 3 tys. kredytów na kwotę ok. 1,7 mld zł.Najwięcej pożyczek, bo 2,4 tys. (73 mln zł) udzielono na inwestycjefotowoltaiczne. W 2014 r. na fotowoltaikę bank udzielił jedynie 140 kredytów.

 

Nainwestycje w elektrownie wiatrowe udzielono pożyczek w wysokości ponad 1,5 mldzł (20 kredytów); biogaz – blisko 15 mln zł (2 kredyty); pompy ciepła – ok. 13mln zł (353 kredyty); produkcja biopaliw – 8,7 mln (2 kredyty); kolektorysłoneczne – 1,8 mln (146 kredytów); kotły opalane biomasą – 735 tys. zł (47kredytów); małe elektrownie wodne – 473 tys. zł (jedna pożyczka).

 

BOŚ dodał,że od ponad 25 lat swojej działalności dzięki wsparciu banku zrealizowano ponad58 tys. inwestycji o wartości przekraczającej 48,5 mld zł. W tym czasie wartośćudzielonych proekologicznych kredytów sięgnęła 17,9 mld zł.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here