BOŚ: krytycznie o obowiązku OZE i zakresie planowanych aukcji


Konieczne jest zaplanowanie większej liczby aukcji OZE,również dla wiatraków, oraz podwyższenie tzw. obowiązku OZE – uważa BankOchrony Środowiska.

 

W uwagach przesłanych do projektów rozporządzeń do ustawy oOZE, opublikowanych w sierpniu przez Ministerstwo energii, Bank OchronyŚrodowiska zwrócił uwagę, że skala i zakres aukcji, planowanych doprzeprowadzenia jeszcze w tym roku, nie są wystarczające.

 

„Niepokój może budzić mała skala izakres aukcji planowanych do przeprowadzenia w 2016r., ograniczona wyłącznie dotrzech „koszyków” aukcyjnych, tj. istniejących biogazowni rolniczych (o mocy do1 MW lub powyżej 1MW) oraz nowych instalacji o mocy nie większej niż 1 MW,innych niż te produkujące powyżej 3504 MWh/MW energii rocznie (według opiniiekspertów – jest to aukcja dedykowana dla nowych projektów fotowoltaicznych)” –czytamy w stanowisku BOŚ Banku.

 

W ocenie Banku„absolutnie niezbędne jest zastosowanie w kolejnej aukcji analogicznegopodejścia także wobec instalacji OZE wykorzystujących energię wiatru orazenergię promieniowania słonecznego”.

 

„W naszej opinii konieczne jest przeprowadzenie aukcjiobejmującej odpowiednio duży wolumen energii, pozwalający niemal wszystkiminstalacjom przejść z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego” –napisano w uwagach do projektów rozporządzeń.

 

BOŚ ocenił również, że proponowane przez resort energiiobniżenie w 2017 roku tzw. obowiązku OZE do poziomu do poziomu 15,5 proc. dlazielonych certyfikatów i 0,5 proc. dla błękitnych certyfikatów jest „niemożliwedo zaakceptowania przez środowisko bankowe”.

 

„Zaproponowane wysokości obowiązku OZE nie przyczynią siębowiem do oczekiwanej przez branżę i banki finansujące niezbędnej poprawywarunków funkcjonowania istniejących projektów OZE, a co więcej, spowodująwręcz pogłębienie kryzysu wynikającego z utrzymującej się od kilku latnadpodaży zielonych certyfikatów na rynku” – podkreślił BOŚ.

 

 

REO.pl

Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here