BOŚ dostał pożyczkę na wsparcie proekologicznych projektów MŚP


Europejski Bank Inwestycyjny(EBI) udzielił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) pożyczki w wysokości 75 mlneuro na wsparcie proekologicznych inwestycji realizowanych przez małych iśrednich przedsiębiorców, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansowaćprojekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przezEBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz InwestycjiStrategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanegoprzez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera.

To już szósta linia kredytowa EBI udzielona BOŚ. Bank planujeudostępnić środki z tej pożyczki w trzecim kwartale 2017 r. Finansowanie EBI mana celu wspieranie projektów w wielu sektorach, takich jak handel hurtowy idetaliczny, produkcja i energia. Część linii kredytowej dotycząca działań na rzeczklimatu jest przeznaczona na inwestycje, które znacząco przyczyniają się do ograniczania,unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz projektom zdziedziny energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonegotransportu i gospodarki odpadami.

– Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia potencjałuzatrudnienia jest priorytetem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, również w ramachPlanu Junckera, a pożyczka dla BOŚ będzie wspierała małe przedsiębiorstwa –trzon europejskiej gospodarki. Jako Bank UE jesteśmy zobowiązani dozrealizowania unijnych celów w zakresie klimatu, dlatego cieszymy się ze współpracyz BOŚ –bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych i przyjaznych dlaśrodowiska przedsięwzięć w Polsce – powiedział wiceprezes EBI, Vazil Hudák,odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce.

– Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych odgrywa kluczowąrolę w ułatwianiu małym i średnim przedsiębiorstwom w Europie dostępu dofinansowania. Ponad 16 tysięcy polskich firm już wystąpiło o pożyczki zgwarancją EFIS, dzięki czemu będą mogły rozwijać swoją działalność, wprowadzać innowacjei zatrudniać nowych pracowników. Dzisiejsze porozumienie ma szczególne znaczenie,ponieważ wspiera projekty, dzięki którym będziemy żyć w bardziej ekologicznym izrównoważonym środowisku – dodał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej JyrkiKatainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność.

Jak podkreśliła Anna Milewska, wiceprezes Zarządu BOŚ, zaangażowanieBanku Ochrony Środowiska w obszarze inwestycji przyjaznych środowisku, zwiększaniewsparcia dla przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa jestjednym z kluczowych elementów nowej strategii BOŚ na lata 2016-2020.

Maksymalna wartość poszczególnych kredytów udzielanych w ramachnajnowszej linii EBI może sięgać 12,5 mln euro. Jej głównymi zaletami są długieterminy kredytowania, niskie marże i zmniejszone wymagania dotyczące wkładu własnegoinwestora w projekty -na poziomie 15% wartości inwestycji. Ponadto możliwe będziełączenie różnych źródeł finansowania (funduszy krajowych i zagranicznych) orazrefinansowanie kosztów poniesionych już przez inwestora.

 

 

REO.pl

źródło: BOŚ
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here