Biowatt: Brakuje zielonego światła dla sektora biogazowego


O perspektywach rozwoju segmentu biogazowni rolniczych rozmawiamy z Tomaszem Kajdanem, wiceprezesem Biowatt SA, firmy specjalizującej się w projektach biogazowych i kogeneracyjnych.

reo.pl: W rejestrze Agencji Rynku Rolnego wpisanych jest obecnie 25 biogazowni rolniczych. To chyba mało, zważywszy na dogodne dla rozwoju tego sektora warunki panujące w Polsce. Dlaczego mamy tak mało biogazowni rolniczych?

Tomasz Kajdan: Stosunkowo niska jak na Polskie możliwości liczba biogazowni rolniczych wynika z kilku głównych przyczyn. Po pierwsze, obowiązujący system wsparcia nie zapewnia rentowności działania biogazowni rolniczej na poziomie akceptowalnym przez instytucje finansujące (banki, fundusze, itp.). Dodatkowo istnieją bariery związane z procedurą środowiskową i pozyskaniem finansowania, do tego dochodzą protesty społeczne skutecznie zniechęcają potencjalnych inwestorów.

reo.pl: Czy zaproponowane w projekcie ustawy o OZE wsparcie dla produkcji energii z biogazu rolniczego jest wystarczające dla tego sektora?

T.K.: Zaproponowane w obecnym kształcie zapisy ustawy o OZE nie dają w pełni zielonego światła dla rozwoju biogazowni rolniczych. Przede wszystkim system zielonych certyfikatów – nawet uwzględniając wskaźniki korekcyjne – może spowodować spadek przychodów, ze względu na możliwą nadpodaż certyfikatów na rynku. Ponadto o efektywności ekonomicznej decyduje również wykorzystanie energii cieplnej, wobec braku spójnych rozwiązań co do certyfikatów za wysokosprawną kogenerację wiele projektów biogazowych może nie spełniać wymogów spięcia ekonomicznego.

reo.pl: Projekt ustawy nie przewiduje możliwości uzyskania wsparcia w postaci cen gwarantowanych dla mikroinstalacji wykorzystujących biogaz rolniczy. Jak Pan to ocenia?

T.K.: Mikroinstalacje powinny posiadać system wsparcia na zasadzie stałej ceny za energię elektryczną. Z drugiej strony, o ile w przypadku innych źródeł odnawialnych (wiatraków, fotowoltaiki) istnieje ekonomiczny sens instalacji tych źródeł, o tyle moim zdaniem w przypadku biogazowni mikroinstalcja nawet z systemem wsparcia może nie spełnić kryteriów finansowej opłacalności.

reo.pl: Czy Polska ma szansę stać się znaczącym graczem na rynku światowym, jeśli chodzi o technologie wykorzystywane w sektorze biogazowym?

T.K.: Polska może stać się dużym rynkiem produkcji biogazu ze względu na naturalny potencjał rolnictwa. Jednakże w zakresie technologii biogazowych nadal przewiduję import technologii z innych krajów – głównie Niemiec. Badania i rozwój nowych technologii w Polsce postępują zbyt wolno w stosunku do potrzeb rynku. Proces wdrożenia nowej technologii do produkcji jest zazwyczaj kilkuletni i może się okazać, że nowe technologie pokażą się w chwili, gdy rynek ulegnie już sporemu nasyceniu. Rozwój technologii w Polsce upatrywałbym w zakresie badania i pozyskiwania substratów dla biogazowni oraz uprawie roślin energetycznych przystosowanych do Polskich warunków.

Redakcja reo.pl

fot. Biowatt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here