ARCHIWUM REO.pl (2014): Biogazownia Przykona o mocy 1,89 MW za 35,4 mln zł dostała 8,6 mln zł dofinansowania z POIŚ

Spółka Bioelektrownia Przykona, która realizuje projekt budowy biogazowni Przykona o mocy 1,89 MW za 35,35 mln zł, otrzymała 8,64 mln zł dofinasownania w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)- podało Ministerstwo Gospodarki. Realizacja projektu ma potrwać do połowy 2014 roku.

W kwietniu 2013 roku 100 proc. udziałów Bioelektrowni Przykona kupiła od firmy Fiten spółka Volta Europe BGS z grupy czeskiej BGS Energy Plus. Wartość transakcji netto tego projektu wyniosła 1,5 mln zł.

Spółka zależna od Fiten, tj. Energobiogaz zobowiązała się też wtedy do budowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,89 MW z biogazu (w miejscowości Psary, gmina Przykona, powiat turecki).

Wysokość wynagrodzenia Energobiogaz za wykonanie robót budowlanych została ustalona na poziomie 27,5 mln zł.

Energobiogaz na podstawie umowy podwykonawczej, jako zamawiający zlecił podwykonawcy budowę kompletnej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,89 MW z biogazu za cenę na poziomie 24,5 mln zł.

Marcin Zaremba